הוועדה המחוזית תל אביב מתנגדת לפרשנות המרחיבה לעסקאות תמ"א 38

אם חשבנו לרגע שהגיע הזמן להתקדם עם המחלוקות בין הפרשנויות של תמ"א 38, ושנקבל פרשנות והנחייה ברורה מצד הגורמים הרלוונטים, נאלצים אנו לגלות שלא כך הוא הדבר. והפעם הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בתל אביב מחזיקה בדעה מנוגדת לפרשנות המרחיבה לתיקון תמ"א 38 מזו של המועצה הארצית ומתנגדת לפרשנות המרחיבה.

כידוע, לב המחלוקת הינו האם תוספת זכויות הבנייה שמעניקה תמ"א 38 צריכות להיות מחושבות לפי שטח הקומה הקיימת בפועל בבניין, או לפי שטח הקומה במקרה של מימוש כלל זכויות הבנייה הקיימות בשטח. הפרשנות המרחיבה לעסקאות תמ"א 38 ניתנה על ידי קביעתו של יו"ר ועדת הערר במחוז תל אביב (לשעבר) עו"ד מיכה גדרון, אשר קבע כי התוספת במסגרת תמ"א 38 מתווספת לזכויות התיאורטיות הקיימות על הבניין במידה ומלוא זכויות הבנייה יהיו מנוצלות במלואן בבניין הקיים. הפרשנות המצמצמת הינה המדיניות של היועץ המשפטי לממשלה הקובעת כי זכויות הבנייה מכוח תמ"א 38 צריכות להיקבע באמצעות בחינת המבנה הקיים, ללא תוספת הזכויות שמעניקה תמ"א 38 כך שהחישוב צריך להתבצע על פי השטח הבנוי. מפרוטוקול דיון של הוועדה המחוזית בתל אביב עולה כי היא מתנגדת להמלצת המועצה הארצית לתכנון ובנייה בכל הנוגע לחישוב הזכויות בפרויקטים של הריסה ובנייה מחדש מכוח תמ"א 38/2.

בכך למעשה מסכימה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז תל אביב עם הפרשנות המצמצמת על פי עמדת היועץ המשפטי לממשלה, ומוסיפה לאי הוודאות הקיימת בכל הנוגע לחישוב הזכויות. נזכיר כי נכון להיום טרם פורסם התיקון החדש (תיקון 3א') לתמ"א 38 וקיים חוסר בהירות על דרך ואופן מימוש הזכויות על פי תמ"א 38 תיקון 2.

ממנהל התכנון שבמשרד האוצר נמסר כי בשבועות הקרובים תהייה ההכרעה סופית בכל הנוגע לתיקון החדש של פרויקטים על פי תמ"א 38/2 ולפרשנות מכוחו.