הנחיות מרחביות חדשות של הועדה המקומית תל-אביב-יפו

ביום 27.6.16 פרסמה עיריית תל-אביב-יפו הנחיות מרחביות של הועדה המקומית תל-אביב-יפו בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה סעיף 145ד. ההנחיות המרחביות מופיעות בפרקים על פי מרכיבי הבניין וסביבתו. בפרקים ייעודיים רוכזו גם הנחיות הועדה התכנוניות למערכות המשרתות את הבניין ודייריו, ואופן התחברותו למערכות הציבוריות.

הנחיות המרחביות עוסקות בחזות ומראה הבניין, השתלבותו בסביבה עם התשתיות ולעניינים נוספים, ויש להן השפעה מהותית על תכנון בניינים ועיצובם.

על פי הוראות סעיף 145ד(ז) לחוק התכנון והבניה, הרואה עצמו נפגע מההנחיות המרחביות אשר פורסמו רשאי לערור לוועדת ערר בתוך 30 ימים מיום פרסומן (יום פרסומן בעיתון- 07.07.2016),

על כן, ניתן יהיה להגיש עררים על ההנחיות עד לתאריך 7.8.2016.

לאחר תקופה זו, ההנחיות יאושרו, הן יהיו מחייבות ולא ניתן יהיה לסטות מהן.

להנחיות המרחביות המלאות של עירית תל אביב-

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Construction/Pages/planningguidelines.aspx