ועדת הערר בחיפה קבעה כי רק במקרים חריגים תגבר הפגיעה בנוף על האינטרס הציבורי בחיזוק מבנים על פי תוכנית תמ"א 38

ערר שהוגש על החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה אשר אישרה בתנאים בקשה לחיזוק מבנה קיים בן 6 יח"ד, תוך ניצול תמריצים מכוח תמ"א 38, ברחוב יוכבד 20, פינת רחוב שמשון 32, חיפה.

בגין החלטה זו הוגשו שלושה עררים, שניים ע"י מתנגדים לבקשה בעלי דירות בשמשון 30 וערר נוסף על ידי מבקשי ההיתר.
עיקר טענות הדיירים המתנגדים בעררים שהגישו, נגעו לאי מתן פתרונות חניה מספקים, שינוי אופי הסביבה הקרובה, והסתרת נוף ואור מדירותיהם.
ועדת הערר במחוז חיפה דחתה את כל טענות העוררים, ובנוגע לפגיעה בנוף קבעה כי למרות נתוניה הייחודיים של העיר חיפה, והנוף הרב שבה, רק במקרים חריגים יגבר הנוף על האינטרס הציבורי בחיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה.

"שנינו כי לאור נתוניה הייחודיים של העיר חיפה, ינתן משקל גם לנושא הנוף, אולם הבהרנו כי במאזן האינטרסים שבין הגנה על נוף הנשקף מדירות הבניינים הגובלים ובין האינטרס הציבורי בחיזוק מבנים קיימים כנגד רעידות אדמה, ככלל ידו של האינטרס הציבורי על העליונה בהתחשב בכך שחיזוק מבנה כנגד רעידות אדמה נועד למנוע אובדן חיים. ורק במקרים קיצוניים וחריגים, בהם נגרמת הסתרת נוף משמעותית, תילקח סוגיית הסתרת הנוף בחשבון"

"רק במקרים חריגים של נוף ייחודי והסתרה משמעותית, תגבר הפגיעה בנוף על האינטרס הציבורי בחיזוק מבנים. אין זה מקרה בענייננו. אין מדובר בנוף ייחודי המצדיק מניעת הבניה, ובכל מקרה, לא מתקיימת הסתרה של הנוף. הנוף הנשקף מחלונות ביתם של העוררים, הנו נוף אורבני, הכולל חלקים נכבדים מהנכס נשוא הערר כבר היום. הנכס נשוא הערר כיום הנו מיושן ומוזנח, וברי כי חידושו רק ישפר את הנוף הנשקף מדירת העוררים. לעניין הצללה, הסתרת נוף וחסימת אוויר, לא הוכח כי תוספת הקומות או הרחבת הבניין פוגעת בעוררים. טענות אלה נטענו בעלמא. ההדמיה שהציגו העוררים הייתה שגויה, ולא הציגה נכונה את התרחבות הבניין ביחס לרחוב. משנבדקו המרחקים בין הבניינים, נראה כי אין בטענות אלה ממש ולא מתקיימת פגיעה בדירות העוררים ובוודאי שלא פגיעה המצדיקה מניעת פרויקט לחיזוק מבנה קיים כנגד רעידות אדמה".

ערר (חי') 330/15  שמש שרון ואריה נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה חיפה