ועדת הערר המחוזית קבעה כי ממ"ד הוא חובה בפרויקטים של תמ"א 38

במסגרת ערר שהוגש על ידי חברה יזמית נגד החלטת הוועדה המקומית אשר סירבה לבקשה להיתר בניה לחיזוק מבנה לפי תמ"א 38 ברח' תל חי 30 בראשון לציון התבקשו, בין היתר, תוספת 2 קומות וקומה חלקית וכן 12 יח"ד ל-24 יח"ד קיימות. לפי הבקשה תוכננו ממ"דים לדירות החדשות בלבד ולא לדירות הקיימות.

בהחלטה של הועדה המקומית נקבע שהדבר אינו תואם את מדיניות הוועדה. בנוסף קיבלה הוועדה המקומית התנגדות של דיירים בבניין, אשר במסגרת עבודות החיזוק התבקש ביצוע עבודות גם בתוך דירתם, וזאת בנימוק שלא ניתן "להיכנס לתוך הדירות ולבצע שינויים ללא הסכמת הדיירים".
החברה היזמית הגישה ערר על החלטת הועדה המקומית וטענה כי 100% מהדיירים חתמו על ההסכם לביצוע העבודות. באשר לממ"דים נטען, כי פתרון המיגון הינו המקלט הקיים בבניין כיום, וכי בבניין ממול התבצע חיזוק לפי תמ"א 38 ללא תוספת ממ"דים ואין להפלות בין 2 הפרויקטים.

עוד טענה החברה כי הוספת ממ"דים אינה כלכלית, ואינה ניתנת להיעשות מבחינת מקום במגרש, ותבוא על חשבון החניות. העלות הכלכלית לחיזוק חדרים אינה מעשית. גם מבחינה הסכמית וקניינית הדיירים לא יסכימו להוספת ממ"ד באופן שיסגור חלון קיים. מטרת התמ"א חיזוק מבנים, ועדיף חיזוק ללא ממד"ים מאשר אי-חיזוק.

טענותיה העיקריות של הוועדה המקומית היו כי מדיניות הוועדה המקומית הינה כי יש לכלול פתרון מיגון דירתי כלשהו לדירות הקיימות במסגרת היתרי בניה לפי תמ"א 38. המדובר, אכן, במדיניות חדשה שגובשה לאחר מבצע צוק איתן ונוכח נפילות טילים ופגיעה במבנה מגורים במרחב התכנון. שיקול הדעת המוקנה לה לפי התמ"א מאפשר את דחיית הבקשה.

ועדת הערר דחתה את הערר וכן דחתה את הבקשה להיתר וקבע כי תמ"א 38 רואה חשיבות רבה בבניית ממ"דים לכל הדירות בבניין ולא הוכח כי אין אפשרות להוספת ממ"דים לכל הדירות הקיימות ולכן נכון עשתה הועדה המקומית בדחותה את הבקשה להיתר בנייה.

ערר (מרכז) 608/15 נ.ט החברה הישראלית להשבחת מבנים נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ראשל"צ