למרות שסרבני פינוי בינוי חתמו, התובעים חויבו בכ- 110,000 ₪ אגרת בית משפט

עסקת פינוי בינוי – בית המשפט המחוזי בלוד דחה בקשה להשבת תשלומי אגרה ששולמה בגין הגשת תביעת דיירים סרבנים בעסקת פינוי בינוי, וזאת למרות שבסופו של יום הסרבנים חתמו על הסכם פינוי בינוי.

התובעים הגישו תביעה לבית המשפט על סך של 10 מיליון ₪ בקשר לנזקים שנגרמו להם עקב סירוב חלק מדיירי בניין בבית משותף לחתום על הסכם לביצוע פרויקט פינוי בינוי. התביעה הוגשה  כנגד 25 נתבעים, והיא משקפת 8 דירות של "סרבנים" שלא חתמו על הסכם פינוי בינוי. התובעים בכתב תביעתם ציינו כי סכום התביעה הינו ביחס לכל נתבע בנפרד, דהיינו, כל דירה שלא הצטרפה, התביעה בגינה עמדה על 1,250,000 ₪, ובסה"כ סכום תביעתם הכולל היה 10 מיליון ₪.

לאחר הגשת התביעה, התקיימו 4 ישיבות קדם משפט ונמחקו כל הנתבעים בלי שהתקיים דיון לגופו בעניינם- דיון הוכחות, וזאת בעיקר בשל העובדה כי הנתבעים חתמו בסופו של דבר על הסכם פינוי בינוי. אחד הסרבנים (נתבע 16)  שהתעקש שלא לחתום ואשר בגללו נערכו 4 ישיבות הקדם משפט גם הוא בסופו של יום חתם על הסכם פינוי בינוי.
לאחר שכלל הנתבעים חתמו על הסכם פינוי בינוי, התובעים הגישו לבית המשפט בקשה להחזרת אגרה ששילמו בסך של 109,375 ש"ח וזאת לאור העובדה שרק בגין נתבע 16 נוהלו ההליכים, והלכה למעשה כל הישיבות שהתקיימו היו בגינו, ועל כן ביקשו התובעים להשיב להם בגין מחצית הראשונה של האגרה סך של 109,375 ₪, שהוא שיעור האגרה היחסי ללא התביעה בגין האגרה ששולמה ביחס לנתבע 16 (1/8 מסכום התביעה.

בית המשפט דחה את בקשתם וקבע כי התקיימו 4 דיונים, ולפיכך לא מתקיים התנאי בתקנה 6(ב)(2) שבתקנות האגרות לפיו מקום שבו הסתיים התיק בפשרה תוחזר האגרה לתובע רק במקרה בו התיק הסתיים לפני שהסתיימה ישיבת קדם המשפט השלישית.

"אמנם, מדובר בפרויקט פינוי בינוי, שיש אינטרס ציבורי לתמרץ אותו, אלא שמטרה חשובה זו, אינה יכולה לבוא על חשבון חובת תשלום האגרה, ואי מתן פטור מקום בו לא התקיימו התנאים לתן פטור, בייחוד לאור המגמה המצמצמת של פרשנות הפטורים, בהלכות המחייבות של בית המשפט העליון".

 השופט יעקב שינמן  הסביר כי:

 "לנוכח הפסיקה וההלכה המחייבת שיצאה תחת ידי בית המשפט העליון, אין מנוס, אלא לקבוע שגם בענייננו לא התקיים תנאי הפטור… ליבי עם התובעים שנאלצו להגיש תובענה למימוש זכותם   במסגרת פרויקט "פינוי בינוי", אך אני תקוה שהקבלן או היזם- חב' אפריקה ישראל, שגם אינטרס שלה קודם בהליך זה, תישא גם בעלות האגרה (אם היא אינה נושאת בו בלאו הכי).. לנוכח שיקול הדעת הצר של בית המשפט בעניינים אלו, על התובעים לשאת בעלות האגרה".