המדריך לפתיחת עוסק מורשה, הקמת חברה או שותפות עסקית

האם לבצע הקמת חברה, פתיחת עוסק מורשה, או שותפות. מהם היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם.
במידה ובכוונתך לפתוח עסק חדש עומדים בפניך האופציות הבאות:

פתיחת עסק וניהולו באמצעות "עוסק מורשה" (קיים גם עוסק זעיר" אך לא נתייחס אליו כאן)
הקמת שותפות או הקמת חברה.

עוסק מורשה

פתיחת עוסק מורשה הינו הגרסה הבסיסית להקמת עסק. עליך לפתוח עוסק מורשה במס הכנסה ומע"מ. מס' עוסק המורשה שלך יהיה מס' ת.ז. שלך.
העסק (עוסק מורשה) ינוהל על ידך, ובדרך כלל מכוח היותך עסק קטן, אתה תטפל בגיוס הכספים, הלוואות לעסק, ניהול ההון, מתן אשראי ללקוחות, גביית חובות, ניהול כספים ועוד'.

מכוח האמור, הרווחים אשר יישארו בעסק יהיו שלך (כמובן לאחר תשלומי מיסים). אולם בניגוד של רישום חברה , החובות של העסק יחולו עליך באופן אישי, במידה ולא תצליח לפרוע אותם.

במידה והינך עסק קטן, אתה יכול לבצע לבד את הנהלת החשבונות והדיווחים והתשלומים החודשיים, אך גם במידה ואתה בוחר להיעזר במנהל חשבונות, התשלומים בגין כך, הם בדרך כלל נמוכים.

הקמת שותפות

הקמת שותפות מוגדרת כקשר הקיים בין אנשים המנהלים ביחד עסק לשם הפקת רווח. לעולם אל תיכנס/י לעסקת הקמת שותפות ללא הסכם שותפות ברור ומוגדר על זכויותיו וחובותיו של כל אחד מהשותפים. חוזה הקמת שותפות אמור להגדיר באופן ברור את מידת השתתפותו של כל אחד מהצדדים בהון וברווחים, וכיצד מסיימים את השותפות במידה והצדדים לא מצליחים להמשיך יותר בעסקיהם, הן מבחינה עסקית והן במקרים של סכסוכים פנימיים ביניהם.

במידה ולאחר הקמת שותפות, השותפות פשטה רגל ונכסיה אינם מספיקים לכיסוי תביעות הנושים והחובות, השותפים חייבים ביחד ולחוד בחובות.

הקמת חברה

הקמת חברה הינה צורת התאגדות רווחת ביותר בישראל, אשר רובם הגדול של החברות הינם חברות המוגבלות במניות (בע"מ). החברה יכולה להיות חברה פרטית, או ציבורית, כאשר כל אחת מהחברות יכולה להיות באחד מהסוגים הבאים:

  • הקמת חברה מוגבלת במניות – רישום חברה אשר אחריות בעלי המניות בה מוגבלת בסכום המניות שבידם.
  • הקמת חברה בלתי מוגבלת במניות – רישום חברה אשר בדרך כלל מיועדת להיות חברות מקצועיות כגון, רו"ח, עו"ד ועוד.

לקריאה נוספת אודות היתרונות הגלומים בהקמת חברה בע"מ 

הקמת חברה מוגבלת במניות

מרבית החברות בישראל הן חברות מוגבלות במניות. היתרון של משקיע הקמת חברה בע"מ(בערבות מניות) הוא הגבלת הסיכון האישי. במקרה והחברה אינה מכסה את חובותיה ונקלעת לפירוק. במקרה זה, המשקיע חייב רק את הסכום שהשקיע ברכישת המניות, מבלי שיהיה מחויב באופן אישי לחובות החברה. וזאת בניגוד גמור למקרים של עוסק מורשה או שותפות, אשר ניתן לחייבם באופן אישי במלוא החוב של העסק/השותפות.

צמצום האחריות של בעל המניות הינה לאור העובדה כי לאחר ביצוע רישום חברה, החברה הינה בעלת אישיות משפטית נפרדת לחלוטין מבעל המניות. במקרה זה החברה היא אשר חייבת את החוב ולא האדם באופן אישי.

לאחר הקמת חברה וביצוע רישום חברה, החברה מכוח היותה אישיות משפטית נפרדת, היא זו אשר חותמת על כל החוזים, וכלל האחריות לזכות ולחובה קיימת על החברה. לאחר הקמת החברה וביצוע רישום חברה, בעל המניות של החברה, נהפך להיות עובד של החברה, והחברה מוציאה לו תלוש שכר מידי חודש. לאחר הקמת חברה וביצוע רישום חברה, ניתן לבצע העברת מניות בין בעלי מניות, מכירתם לידי משקיעים שונים ועל ידי כך הגדלת יכולת גיוסי כסף לחברה.

במקרה של הקמת חברה ציבורית, אשר אין בה הגבלה על המספר המירבי של החברים, ניתן לגייס הון רב יותר מכל סוג אחר של התאגדות.

איך להקים חברה ומהם ההליכים של רישום חברה? התשובה נמצאת כאן: רישום והקמת חברה.