מס רכישה (מס על רכישת דירה) – מדריך מקוצר

בהתאם להוראות סעיפים 9(ג1ג)(3) ו- 9(ג1ד)(3), להלן מדרגות המס על רוכש דירת מגורים יחידה בשנת 2015:

1. על חלק השווי שעד 1,568,800 ₪- לא ישולם מס.
2. על חלק השווי העולה על 1,568,800 ₪ ועד 1,860,790 ₪- 3.5%.
3. על חלק השווי העולה על 1,860,790 ₪ ועד 4,800,605 ₪- 5%.
4. על חלק השווי העולה על 4,800,605 ₪ ועד 16,002,015 ₪- 8%.
5. על חלק השווי העולה על 16,002,015 ₪- 10%.

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ג)(1), להלן מדרגות מס רכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה), עד ליום 30.06.2015:

1. על חלק השווי שעד 1,162,120 ₪- 5%.
2. על חלק השווי העולה על 1,162,120 ₪ ועד 3,486,350 ₪- 6%.
3. על חלק השווי העולה על 3,486,350 ₪ ועד 4,800,605 ₪- 7%.
4. על חלק השווי העולה על 4,800,605 ₪ ועד 16,002,015 ₪- 8%.
5. על חלק השווי העולה על 16,002,015₪- 10%.

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ג)(1), להלן מדרגות מס רכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה), מיום 1.7.2015 עד ליום 15.1.2016:

1. על חלק השווי שעד 1,126,475 ₪- 3.5.
2. על חלק השווי העולה על 1,126,475 ₪ ועד 4,800,605 ₪- 5%.
3. על חלק השווי העולה על 4,800,605 ₪ ועד 16,002,015 ₪- 8%.
4. על חלק השווי העולה על 16,002,015 ₪- 10%.

הבהרה משפטית: המידע המשפטי המוגש במאמר זה, מהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע, אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או יעוץ ו/או ייעוץ משפטי. עורכי הדין במשרד אלדר אדטו ו/או מי מטעמם אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות שינבעו משימוש הקוראים במידע משפטי ו/או אחר שניתן באתר ו/או מאמר זה.