מס רכישה (מס על רכישת דירה) – מדריך מקוצר

עדכון מס רכישה 2014 – 2015

בהתאם להוראות סעיפים 9(ג1ג)(3) ו- 9(ג1ד)(3), להלן מדרגות המס על רוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.01.2014 ועד ליום 15.01.2015:

  1. על חלק השווי שעד 1,517,210 ₪- לא ישולם מס.
  2. על חלק השווי העולה על 1,517,210 ₪ ועד 1,799,605 ₪- 3.5%.
  3. על חלק השווי העולה על 1,799,605 ₪ ועד 4,642,750 ₪- 5%.
  4. על חלק השווי העולה על 4,642,750 ₪ ועד 15,475,835 ₪- 8%.
  5. על חלק השווי העולה על 15,475,835 ₪- 10%.

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ג)(1), להלן מדרגות מס רכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה), מיום 16.01.2014 ועד יום 31.12.2014:

  1. על חלק השווי שעד 1,123,910 ₪- 5%.
  2. על חלק השווי העולה על 1,123,910 ₪ ועד 3,371,710 ₪- 6%.
  3. על חלק השווי העולה על 3,371,710 ₪ ועד 4,642,750 ₪- 7%.
  4. על חלק השווי העולה על 4,642,750 ₪ ועד 15,475,835 ₪- 8%.
  5. על חלק השווי העולה על 15,475,835 ₪- 10%.

הבהרה משפטית: המידע המשפטי המוגש במאמר זה, מהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע, אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או יעוץ ו/או ייעוץ משפטי. עורכי הדין במשרד אלדר אדטו ו/או מי מטעמם אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות שינבעו משימוש הקוראים במידע משפטי ו/או אחר שניתן באתר ו/או מאמר זה.