עיריית גבעתיים מצמצמת את זכויות הבנייה בפרויקטים של תמ"א 38

ממסמך מדיניות שגיבשה עיריית גבעתיים עולה כי היא מצמצמת את זכויות הבנייה בפרויקטים להריסה ובנייה מחדש במסגרת תמ"א 38/2. מסמך המדיניות קובע החמרה בתנאים לקבלת היתר בנייה במסלול של הריסה ובנייה מחדש, ומצמצם את הכדאיות הכלכלית לביצוע פרויקטים של תמ"א 38/2. הצפי כמובן כתוצאה מהאמור הינו צמצום משמעותי של כמות הפרויקטים שיצאו לדרך.

בעיריית גבעתיים עובדים על הכנת תוכנית שתגדיר מהן זכויות הבנייה בפרויקטים של תמ"א 38 באזורים שונים בעיר. אלא שעד שהיא תאושר יחלפו חודשים רבים, ולכן ביקשה העירייה, באמצעות מסמך המדיניות, לקבוע כללים למתן היתרי בנייה במסגרת תמ"א 38/2.

התנאים לקבלת היתר בנייה במסלול של תמ"א 32/8 הוחמרו על ידי כך שייאסר על יזמים לבנות מעבר לקווי הבניין שהוגדרו בתוכנית הבנייה המקורית. (חצייה של קווי בניין נדרשת בעסקאות תמ"א 38 שכן דיירי הבניין הוותיקים מקבלים תוספת בנייה לדירתם המקורית, וכן במקרים רבים נחוץ שטח לבניית פיר למעלית).

בנוסף, יותר לבנות מרתפי חנייה בגודל של 85% משטח המגרש עליו עומד הבניין, בניגוד למה שקבוע ומוסכם היום ששטחי מרתפי החניה מכסים את כל שטח המגרש. כמו כן, כל החניות חייבות להיות תת קרקעיות. משמעות הדבר היא כי כמות החניות שיזמים יוכלו לבנות בשטח הבניין תקטן ועלות בנייתם תתייקר משמעותית. פועל יוצא מכלל האמור לעיל הינו כי כמות הדירות שיותר להם לבנות תקטן, אך עלות הבנייה תגדל.

בנוסף, על פי מסמך המדיניות לביצוע תמ"א 38 קובעת העירייה כי 30%-25% מהדירות בבניין החדש יהיו קטנות, בנות 70-60 מ"ר, אך המסמך אינו קובע כי מספר הדירות יגדל. משמע מספר הדירות יישאר אך המטר הבנוי יקטן.

גם אם מטרת העירייה הייתה להגדיל את מלאי הדירות הזולות בעיר, נראה כי כלל התנאים האמורים לעיל יכבידו משמעותית על הרווחיות של היזמים בביצוע עסקאות של תמ"א 38 ועסקאות תמ"א 38/2.