עיריית תל אביב מודיעה על מתן פטור מהיטל השבחה בפרויקטים של פינוי בינוי

כידוע, היטל השבחה הוא תשלום חובה הנדרש מבעל מקרקעין על ידי הוועדה המקומית אשר אישרה תוכנית מסוימת והביאה בכך לעליית שווי המקרקעין שלו. היטלי השבחה נגבים על ידי הרשויות המקומיות לדוגמא בשל תוספת זכויות בנייה בפרויקטים של פינוי בינוי. ההיטל מגיע למחצית מעליית הערך.

בימים אלה, ההחלטה לפטור מתשלום היטל השבחה בדרום ובמזרח תל אביב בפרויקטים של פינוי בינוי אושרה בוועדה להתחדשות עירונית, ובשבועות הקרובים היא תדון בוועדת הכספים של עיריית תל אביב. הפטור יהיה פטור מדורג והוא יינתן רק לפרויקטים של פינוי בינוי בדרום ובמזרח העיר, ההקלה תינתן לפרויקטים גדולים עם דירות קטנות ומוזלות ומיעוט של משקיעים. ארנון גלעדי, המשנה לראש העיר, מעריך כי שווי הפטור יגיע לעשרות אלפי שקלים לכל דירה.

עיריית תל אביב קבעה 2 תנאי סף למתן הפטור, וכן שיטת ניקוד לכל פרויקט שעל פיו יחושב גובה הפטור. תנאי הסף הראשון הוא שמחיר הדירות החדשות שימכרו בפרויקט – לא יעלה על 1.6 מיליון שקל בממוצע לדירה חדשה. והתנאי השני הוא שמספר הדירות המינימלי בבניין הקיים לפני הפרויקט יהיה 24. הפטור יינתן בעיקר לפרויקטים גדולים שבהם מתוכננות להיבנות דירות קטנות ובעיקר בשכונות החלשות של העיר.

על פי שיטת הניקוד שנקבעה מוענקות נקודות לכל פרויקט ב-3 קטגוריות: מיעוט משקיעים, פרויקט בהיקף גדול, ודירות קטנות. ככל שמספר הנקודות שיוענקו יהיה גדול יותר לפרויקט הספציפי כך הפטור מהיטל השבחה יהיה גדול ומשמעותי יותר.

המטרת העיקרית לפטור מהיטל השבחה היא לאפשר היתכנות כלכלית לפרויקטים של פינוי בינוי המתכוננים בשכונות הדרומיות והמזרחיות בעיר. עד היום הממשלה העניקה את הפטור ההיטל השבחה לשני פרויקטים בלבד בתל אביב: בנווה שרת ובמתחם החרש ליד רחוב הרכבת. כיום דנים בכדי להעביר את הכוח למתן פטור לעירייה על פי שיקול דעתה ועל פי הקריטריונים שנקבעו. ארנון גלעדי מציין כי כיום ניתן פטור מהיטל השבחה רק לדירות הקיימות, והחידוש הוא במתן פטור גם לדירות החדשות בפרויקט.