הארכת תקופת ההכרזה בפרויקט פינוי בינוי

יתרון גדול הקיים במסגרת עסקאות פינוי בינוי, הינו כי לא קיים מס על העסקה המתבצעת בין הדייר לחברה הקבלנית. נזכיר כי העסקה המתקיימת בין הדייר לקבלן מורכבת מ- 2 עסקאות. בראשונה "מוכר" הדייר לקבלן את דירתו, ובשנייה "קונה" הוא מהקבלן את דירתו החדשה. משמע, בכל מצב אחר, הדייר היה חשוף למס שבח בגין מכירת דירתו וכן למס רכישה בגין רכישת הדירה החדשה.

הוראות המיסוי נותנות פטור בגין המס על עסקאות פינוי בינוי, בכפוף לכך כי המתחם הוכרז כמתחם לביצוע פינוי בינוי.

בבדיקה שנערכה על ידי לשכת שר הפנים במסגרת הרפורמה בחוק התכנון והבנייה, נבחן נושא פינוי בינוי, מהבדיקה עלה כי לוחות הזמנים הקבועים כיום בחוק אינם מספיקים. מרבית פרויקטי פינוי בינוי אינם מצליחים להסתיים בפרק הזמן הראשוני שמעניק להם 6 שנים, ובחלקם גם לא בפרק הזמן הנוסף שמאושר להם כארכה על ידי מוסדות התכנון- העומד על 6 שנים נוספות.

לוחות הזמנים הקבועים כיום, עלולים לגרום לפרויקטים של פינוי בינוי המצויים בהליכי אישור שונים לאבד את הכדאיות הכלכלית שלהם ואף לעצור את קידומם. נכון להיום, פרויקט פינוי בינוי שלא עמדו בפרקי הזמן הקבועים בחוק, צריך להתחיל את כל ההליך מחדש מבחינה תכנונית- דבר הפוגע באופן ישיר במימוש פרויקטים של פינוי-בינוי.

במסגרת בחינת החקיקה לפרויקטי פינוי בינוי, שר הפנים גדעון סער, הגיש הצעת חוק חדשה שאושרה ב- 16.7.2014 על ידי ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לקריאה שנייה ושלישית. הצעת החוק מאפשרת להאריך את תקופת ההכרזה על מתחמי פינוי בינוי ב 6 שנים נוספות. עד היום, תקופת ההכרזה הממשלתית על מתחמי פינוי בינוי חלה במשך 12 שנים. כעת, הוגשה הצעה להארכה שלישית – כך שההכרזה על מתחמי פינוי בינוי תחול במשך 18 שנים.

תנאים להארכת התקופה:

אורכה נוספת של 6 שנים למתחמי פינוי בינוי תינתן בהתקיים 2 תנאים:

1. התוכנית אושרה בוועדת התכנון

2. רוב מיוחס של 80% מבין בעלי הדירות שחתמו על עסקת פינוי-בינוי

מספר רב של פרויקטים אשר אנו מלווים מגיעים לקצה תקופת ההכרזה. במקרים רבים תקופה מסתיימת כתוצאה מעיכוב ברשויות ובירוקרטיה סבוכה. אנו תקווה שהארכה זו אכן תצליח להוציא מספר פרויקטים של פינוי בינוי לפועל.

למידע נוסף וייעוץ השאירו פרטים או חייגו : 03-6968296