הגבלת תוספת שטחים ל- 25 מ' נוספים בעסקאות פינוי בינוי

פרויקטים של פינוי בינוי ידועים במורכבותם ומתאפיינים בניהול משא ומתן ארוך בין הקבלן לדיירים, שבו מסכמים בין היתר על תוספות הבנייה שיקבלו הדיירים בדירתם החדשה. זהו שוק חופשי, בו בכל פרויקט פינוי בינוי מגיעים הצדדים לאחר מו"מ ארוך, על התמורות אשר יקבלו הדיירים בתמורה להסכמתם לביצוע עסקת פינוי בינוי.

למרות האמור, מצאה לנכון הממונה על מחוז תל אביב במשרד הפנים ויו"ר הועדה המחוזית למהנדסי ערים, הגב' גילה אורון לפרסם הנחיה הקובעת המגבילה את תוספת השטחים שיקבלו הדיירים בדירתם בפרויקט פינוי בינוי ל-25 מ"ר. כך נכתב בהחלטה:  "התמורה הסבירה לבעל דירה, בנוסף לכיסוי העלויות הכרוכות בפינוי, תכלול: חדר נוסף, ממ"ד ומרפסת או שטח בהיקף דומה, כשהמקובל הוא שטח של כ–25 מ"ר וכן חנייה על פי התקן".

גילה אורון מסבירה את ההנחיה כך:  "מדיניות זו מהווה בסיס לשקיפות ותורמת לוודאות במשא ומתן המתנהל בין היזמים לדיירים באשר לציפיותיהם. הדבר מביא לכך שהתחרות הין היזמים תהיה על איכות השירות והיחס לדיירים, ולא על זכויות בנייה שאינן בתחום סמכותו של היזם החותם על הסכמות עם הדיירים לפני אישור התוכנית על ידי מוסד סטטוטורי".

אנו מוצאים את החלטה זו כהחלטה שגויה לחלוטין, בין היתר מהסיבות המפורטות להלן:

  1.  כוחות השוק הם אלו אשר צריכים לקבוע את התמורה לדיירים. האמור צריך להיות למו"מ בין הדיירים לקבלן ולא לקביעה סופית ומוחלטת על ידי הועדה. החלטת הועדה מנטרלת את כוחות השוק, את המו"מ בין הצדדים ולמעש קובעת תמורה סופית לדיירים מבלי להתחשב בפרמטרים של כמתחם מתחם ובדירות הקיימות.
  2. תחום פינוי בינוי מושפע מהרבה מאוד פרמטרים,הוא תחום רחב ומורכב ואי אפשר לעשות גזירה שווה לכל פרויקט. בכל פינוי בינוי יש דירות עם שטחים שונים, ואפשרויות בנייה שונות.

  3. קיים חשש ממשי כי דיירים לא ירצו להיכנס לפרויקט של  פינוי בינוי שנמשך שנים, עם תוספת שאינה משמעותית מספיק.

  4. קיימים מספר רב של פרויקטים פינוי בינוי, אשר חתמו עם דיירים על דירה חדשה הגדולה ב-25 מ"ר מהקיימת להם כיום. החלטה זו עלולה להוביל להפסקת פרויקטים של פינוי בינוי שכבר החלו ומתגלגלים שנים, ולהפרת מערכת של חוזים בין היזם לדיירים.

  5. דיירים יכולים לקבל תוספת של 25 מ"ר במסגרת עסקאות תמ"א 38. יש שיראו בכך יתרון לתמ"א 38. דיירים יעדיפו פרויקטים של תמ"א 38 מכיוון שמדובר בהליך ודאי וקצר יותר.

  6. המגבלה אינה מתחשבת בתוספות שנבנו ללא היתר או בזכויות לא מנוצלות.

נזכיר כי החלטה זו הינה של מחוז תל אביב בלבד . אין החלטה דומה מועדות אחרות.

למידע נוסף וייעוץ השאירו פרטים או חייגו : 03-6968296