הצעת חוק: הרחקת קבלני חתימות (מאכערים) מעסקאות פינוי בינוי

הצעת חוק שמקדם האגף להתחדשות עירונית במשרד הבינוי והשיכון בשיתוף מלא עם משרד המשפטים, מציעה תוכנית חדשה להסדרת תופעת המאכערים בפרויקטים של פינוי בינוי. במקביל ההצעה תכלול הצעת החוק סנקציות נגד דיירים סרבנים בפרויקטים של פינוי בינוי.

עסקאות רבות של פינוי בינוי נתקעות לעתים בשל קבלני חתימות שונים אשר מגיעים אל הדיירים עם מלאי הבטחות בלתי מוגבל, כאשר כל מטרתם הינם החתמה של הדיירים על הסכמים והתחייבויות, כאשר מאחורי התחייבותם אין דבר וכל פעילותם וכוונתם הינה החתמת הדייר ומכירת חתימות אלו לחברות קבלניות וזאת לצורך ביצוע עסקת פינוי בינוי.

תופעה זו מקובלת בפרויקטים של פינוי בינוי והבעייתיות היא כי קבלני החתימות מחתימים את הדיירים על הסכמים הכובלים אותם לתקופה ארוכה, ויוצרים השלכות משמעותיות על דירתם. במקרים רבים בעלי הדירות חותמים על הסכמה עקרונית מחייבת מול קבלני החתימות אשר לא מוגבלת בזמן, מבלי בטחונות לדירתם, ותוך הבטחת תמורות בלתי-ראליות.

בכדי למנוע מתופעה זו להמשיך ולהתפשט ולגרום לפרויקטים של פינוי בינוי להתעכב ולעיתים לא לצאת אל הפועל, תזכיר חוק מטעם הממשלה יוצר הבחנה ברורה בין קבלני החתימות לבין היזמים עצמם אשר מחתימים את הדיירים במסגרת פרויקט פינוי בינוי.

בכדי למנוע את החתמת הדיירים על הסכמים כובלים, תזכיר החוק קובע לוחות זמנים לתוקפו של הסכם טרום-התקשרות פינוי בינוי, קובע כי רוב של 2/3 מבעלי הדירות בבניין יוכל להחליט על סיום ההתקשרות עם קבלן החתימות, וכן קובע אבני דרך שבהן על קבלן החתימות לעמוד כדי שההסכם יהיה בתוקף. דבר נוסף וחשוב הוא כי תהיה חובה לכנס את כל הדיירים בבניין לפני שהדייר הראשון יחתום על ההסכמה העקרונית לביצוע עסקת פינוי בינוי.

הח"מ מקווה שתזכיר חוק זה יאושר ותופעת המאכערים אשר גורמים נזק לדיירים שמעוניינים לבצע פינוי בינוי תיפסק.

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך:

אנדרלמוסיה בפרשנות חישוב זכויות הבנייה במסגרת תמ"א 38/2
עקרונות חדשים להרחבת שטחים ומספר הדירות בפרויקטים של פינוי בינוי
לא ניתן להתנות פרויקטים של התחדשות עירונית בפיתוח מקדים מלא של תשתיות 
זכויות בנייה מכח תמ"א 38 אינן ניתנות לניוד בתוך המגרש
פרויקט פינוי- בינוי יאושר תוך שנה בלבד
אושרה התוכנית לרבעים 3 ו-4 בתל אביב
עשור לתמ"א 38- ההישגים והכישלונות 
תמ"א 38 באגף אחד ללא הסכמה של האגף השני
אין חובה לתמריץ כלכלי לצורך ביצוע תמ"א 38
חובת הנמקה מוגברת בהחלטה לדחות פרויקט מסוג תמ"א 38 
החלטת מיסוי חדשה בפרויקטי תמ"א 38- פתרון לבעלי דירות הגג
החלטת מיסוי חדשה- מכירת זכויות במתחם פינוי בינוי בין יזמים
הצעת חוק- סמכות לפנות בעל דירה בשל סירוב בלתי סביר לעסקת פינוי בינוי