חדשות פינוי בינוי

בשנים האחרונות אנו עדים לתאוצה במדיניות פינוי בינוי במדינת ישראל. בימים אלו אנו ערים לשינויים בחוק, בפסיקה, ובהחלטות ועדות התכנון. בעמוד חדשות זה אנו נעדכן אתכם בהתפתחויות ובכל החדש, העדכני והרלוונטי לתחום הפינוי בינוי.

מאמרים אחרונים:

פטור מהיטל השבחה בגין עסקת פינוי בינוי

חברה יזמית רכשה ממספר בעלי דירות את דירותיהם בבניין הנמצא בעיר נהרייה. הבניין הוא חלק ממתחם המוכרז כמתחם פינוי בינוי עד לתאריך 10.10.2017. בהעדר הסכמה של בעלי כל 8 הדירות הקיימות במגרש, ערכה העוררת עסקאות נפרדות עם כל אחד מבעלי 7 מתוך 8 הדירות. עם כל אחד מבעלי הדירות נחתמו שני חוזי פינוי בינוי מקבילים: "הסכם פינוי בינוי למכר דירה" לפיו בעל הדירה מוכר אותה לחברה בתמורה לדירה חלופית, ו"הסכם פינוי בינוי (דירה חלופית)" לפיו מוכרת לו החברה דירה חדשה בבניין אחר שיוקם על ידה במקומות שונים בעיר וזאת בתמורה לדירה הקיימת הנמכרת. הועדה המקומית דרשה היטל השבחה בגין מכר הדירות, כשלטענתה לא חל על העסקאות פטור לפי צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 4). על החלטה זו הגישה החברה ערר זה.

הרפורמה של כחלון תחסל פרויקטים של פינוי בינוי

במשך שנים אנו עדים לקשיים הרבים עימה מתמודדים דיירים ויזמים אשר מעוניינים לבצע פרויקטים של פינוי בינוי. בישראל קיימים עשרות מתחמים המאושרים כמתחמים לפינוי בינוי, אולם בודדים בלבד יצאו לדרך. הפרויקטים נתקלים באין סוף של בעיות החל מדיירים סרבנים וכלה בבירוקרטיה של ועדות התכנון אשר מקשות על הוצאת הפרויקטים לפועל. אולם נדמה כי עם כל צעד קדימה שמצליחים לקדם פרויקטים של פינוי בינוי, מגיעה רפורמה חדשה אשר יש בכוחה לעצור את הפרויקטים ולהשבית אותם לנצח. כזו היא הרפורמה אותה מתכנן מר כחלון.

החלטת מיסוי חדשה - מכירת זכויות במתחם פינוי בינוי בין יזמים

החלטת מיסוי חדשה שהתפרסמה 3637/15 עוסקת במכירת חלק ממתחם פינוי בינוי בין שני יזמים. בפרויקט פינוי בינוי רוכש יזם זכות לבנות על מקרקעין מבונים ומיושבים. היזם מתחייב לפנות את הדיירים המתגוררים במתחם, להרוס את המבנים הקיימים, ולבנות במקומם בניינים חדשים, כאשר הדיירים המפונים יקבלו דירות חדשות בבניינים החדשים שייבנו במתחם.