עקרונות חדשים להרחבת שטחים ומספר הדירות בפרויקטים של פינוי בינוי

ביום 09.12.2015 ועדת הרפורמות של הכנסת אישרה מדיניות חדשה עם עקרונות חדשים שיגדילו  בהיקף משמעותי את הקצאת הקרקעות לפרויקטים של פינוי בינוי. הוועדה בראשות ח"כ אלי כהן החליפה את המדיניות הקיימת בה קיים מיקוח קבוע בין היזמים לרשויות המקומיות על היקף תוספות הבנייה, אשר מעכב את הוצאת פרויקטים של פינוי בינוי לפועל. התכנית החדשה תאפשר הקצאת תוספות קרקע שיגדילו פי 3 עד פי 8 את השטח עליו יוקם כל מבנה חדש המתוכנן לכל פרויקט, ובהתאם את מספר הדירות החדשות לעומת השטח הבנוי המוגבל כיום. הגדלת מספר הדירות בכל מבנה נועדה להגדיל את הכדאיות הכלכלית לפרויקטים של פינוי בינו, דבר האמור לעודד את הצטרפותם של יזמים לפרויקטים של  פינוי בינוי.

 העקרונות החדשים:

1. הוחלט לבטל את מגבלת השטח, כך שהיקף הקרקע הכולל של הפרויקט יחושב לפי כמות יחידות הדיור המתוכננות    בתוספת שטח לכל יחידה שיקבע השמאי הממשלתי.

2. בהרחבת השטח תינתן עדיפות ראשונה לשימוש בקרקע פנויה הצמודה לפרויקט. הקצאתה ליזמים תהיה פטורה  ממכרז ותימכר בהנחה של עד 80% מהערכת השמאי.

3. עדיפות דומה תינתן גם לקרקע סמוכה לפרויקט שאיננה צמודה ישירות. לפי המתווה שקבעה הוועדה גם צירופה יהיה פטור ממכרז, אבל היא תימכר ליזמים במחיר שייקבע בהערכת השמאי הממשלתי ללא הנחה מראש אבל בהתבסס על שוווי השוק שלה.

4. ניתן יהיה לצרף לפרויקט שטח משלים גם של קרקע סמוכה, המיועדת לצרכי ציבור בתכנית המתאר המקומית, תמורת שטח בעל ייעוד ציבורי דומה שתקבל הרשות המקומית מרשות מקרקעי ישראל.

5. בהקצאת קרקעות פנויות למטרות התחדשות עירונית במסגרת הסכמי גג, יוקצו לפחות 10% לטובת פרויקטים של פינוי בינוי למעט ביישובים שמטרות אלה אינן רלבנטיות לגביהם.

6. בכל הסכם חדש, מתן עדיפות לפרויקטים של פינוי-בינוי והתחדשות עירונית על קרקע עירונית פנויה ייקבע בהחלטה של הרשות המקומית, שתביא בחשבון את השפעתם על צפיפות האוכלוסייה במקום. תינתן עדיפות לבינוי שיחזק את הרמה הסוציו-אקונומית של שכונות מוחלשות. התכנון והיישום יהיה באחריות יו"ר הרשות להתחדשות עירונית.

הוועדה מחייבת את רשות מקרקעי ישראל לאמץ את עקרונות המדיניות החדשה ולתרגם אותם לנוסח שיוחזר לוועדה תוך חודש ימים ויקבל את אישורה הפורמאלי במסגרת החוק להתחדשות עירונית.

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך: 

אנדרלמוסיה בפרשנות חישוב זכויות הבנייה במסגרת תמ"א 38/2
לא ניתן להתנות פרויקטים של התחדשות עירונית בפיתוח מקדים מלא של תשתיות 
זכויות בנייה מכח תמ"א 38 אינן ניתנות לניוד בתוך המגרש
פרויקט פינוי- בינוי יאושר תוך שנה בלבד
אושרה התוכנית לרבעים 3 ו-4 בתל אביב
עשור לתמ"א 38- ההישגים והכישלונות 
תמ"א 38 באגף אחד ללא הסכמה של האגף השני
אין חובה לתמריץ כלכלי לצורך ביצוע תמ"א 38
חובת הנמקה מוגברת בהחלטה לדחות פרויקט מסוג תמ"א 38 
החלטת מיסוי חדשה בפרויקטי תמ"א 38- פתרון לבעלי דירות הגג
החלטת מיסוי חדשה- מכירת זכויות במתחם פינוי בינוי בין יזמים
הצעת חוק- הרחקת קבלני חתימות (מאכערים) מעסקאות פינוי בינוי
הצעת חוק- סמכות לפנות בעל דירה בשל סירוב בלתי סביר לעסקת פינוי בינוי