פינוי בינוי במסגרת תמ"א 38 (תיקון מס' 2)

כידוע, וכחלק ממדיניות המעודדת התחדשות עירונית והאצת פרויקטים שונים של הריסת המבנה הקיים – בנייני מגורים ישנים ורעועים המתבצעים במסגרת מתבצעת עסקת קומבינציה של דיירי הבניין עם יזם (החברה הקבלנית) אשר מכשירה את הקרקע לצורך בנייתו מחדש של בניין אשר בסיומו זוכה כל אחד מהדיירים בפרויקט המיועד להשביח את נכסו בשווי כספי ניכר.
לאחרונה, נקבעו מספר חידושים, לצורך התמודדות עם חסמים שונים אשר עלולים להופיע במסגרת ביצועו של פרויקט התמ"א והבולט שביניהם הינו – תיקון מס' 2 של תמ"א 38 אשר משלב ומגלם בתוכו את ביצועו של תמ"א 38 בשילוב מאפייניו של הליך פינוי בינוי. תמ"א 38/2 מהווה פתרון מוצע לדיירים המעוניינים בהריסתו של הבניין הישן ובנייתו מחדש כבניין יוקרה הכולל דירות מרווחות חדשות.

מה הם התנאים הדרושים לביצוע פרויקט במסגרת תמ"א 38/2?

הועדה המקומית רשאית להתיר הריסת מבנה אשר הוצא היתר לבנייתו קוד ה01 בינואר 1980 ונקבע על ידי מהנדס כי יש צורך בחיזוק המבנה בפני רעידות אדמה ובכפוף לתוכנית החלות במקום המיועד לביצועו של הפרויקט.
התנגדות של דייר המסרב לביצועו של הפרויקט-
ברבבות הימים, ולאחר שהתקשרו דיירי הבניין על יזם אשר קיבל על עצמו את ביצועו של הפרויקט במסגרת תמ"א 38/2, עלולה יציאתו אל הפועל של הפרויקט להתעכב וזאת בשל התנגדותו של דייר, המכונה בעגה המשפטית דייר "סרבן".

מה הן דרכי ההתמודדות במקרה של "סרבן"?

במסגרת הצעת חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (תיקון – תיקון התנאים לאישור תוכנית חיזוק), התשע"א -2011 (להלן: "הצעת החוק"), נקבע, כי המפקח רשאי בהתקיים נסיבות מסוימות לחייב דייר סרבן להצטרף לתוכנית.
בפס"ד בע"א 51373-01-11 נבט נ' אנוך ואח – אשר יישם הלכה למעשה את חוק פינוי בינוי (פיצויים), תשס"ו-2006 וקבע, כי דייר "סרבן" אשר סירב סירוב בלתי סביר חויב בפיצוי כספי לטובת דייר – התובע, וזאת בגין הכשלת הפרויקט.

החוק ככלי להתמודדות עם דייר "סרבן"

ככלל, ביצועו של פרויקט תמ"א 38 במסגרת תיקון מס' 2 מעניק לרוב המהווה 80% מכלל בעלי הדירות בבניין המיועד.
חידוש זה נקבע רק לאחרונה, וטרם הנוח בפני בתי המשפט, יחד עם זאת , ולנוכח המדיניות הנהוגה בימים אלה בבתי המשפט וברוח החידושים האחרונים אשר נועדו להסיר חסמים במטרה להאיץ את יציאתם אל הפועל של פרויקטים במסגרת תמ"א 38.