פקק תמ"א 38 בדרך להיפתח ? הכרעה סופית בכל הנוגע לתיקון החדש של פרויקטים על פי תמ"א 38/2 ולפרשנות מכוחו תעלה לדיון בחודש הבא

כפי שפרסמנו במאמרים הקודמים, לב המחלוקת בעניין תמ"א 38/2 היא האם תוספת זכויות הבנייה שמעניקה תמ"א 38 צריכות להיות מחושבות לפי שטח הקומה הקיימת בפועל בבניין, או לפי שטח הקומה במקרה של מימוש כלל זכויות הבנייה הקיימות בשטח. הפרשנות המרחיבה לעסקאות תמ"א 38 ניתנה על ידי קביעתו של יו"ר ועדת הערר במחוז תל אביב (לשעבר) עו"ד מיכה גדרון, אשר קבע כי התוספת במסגרת תמ"א 38 מתווספת לזכויות התיאורטיות הקיימות על הבניין במידה ומלוא זכויות הבנייה יהיו מנוצלות במלואן בבניין הקיים. הפרשנות המצמצמת הינה המדיניות של היועץ המשפטי לממשלה הקובעת כי זכויות הבנייה מכוח תמ"א 38 צריכות להיקבע באמצעות בחינת המבנה הקיים, ללא תוספת הזכויות שמעניקה תמ"א 38 כך שהחישוב צריך להתבצע על פי השטח הבנוי.

שמונה חודשים חלפו מאז חוות הדעת שהגיש היועץ המשפטי לממשלה לשעבר יהודה וינשטיין שהוגדרה "הפרשנות המצמצמת" שבעקבותיה נתקעו עשרות יוזמות לבנייה של מאות דירות במסגרת תמ"א 38, במסלול הריסה ובנייה מחדש.
בימים האחרונים פורסם כי תוכנית להסדרת זכויות בנייה בתמ"א 38 תעלה לדיון בעוד חודש, וכל מטרתה הינה לפתור את בעיית זכויות הבנייה ואת המחלוקת שנוצרה וליתן החלטה סופית בעניין.
המועצה הארצית לתכנון גיבשה תיקון נוסף לתמ"א 38, שמגדיר אילו זכויות בנייה יינתנו ליזמים במסלול הריסה ובנייה מחדש. התיקון עבר הליך של התנגדויות לאחר שהופקד בדצמבר 2015. לפני כמה שבועות הוגש דו"ח סופי למועצה הארצית לתכנון. על פי מינהל התכנון, בעוד כחודש לערך יתקיים דיון בעניין בוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים, אשר בסיומו תגבש הוועדה המלצות שיועברו למועצה הארצית שצפויה לאשר אותן ובכך לפתור את כל המחלוקות בעניין.

כולנו תקווה כי העניין יוסדר בקרוב, והתיקון לתמ"א 38 יתפרסם ויסיר את כל הערפל סביב עניין הזכויות.