רק 13% מהמתחמים שאושרו כמתחמי פינוי בינוי ביוזמת המדינה הגיעו לשלב בנייה בפועל

דו"ח מבקר המדינה מצביע כי למעלה ממחצית מהמתחמים שהוכרזו לפינוי בינוי לא קודמו כלל וכי מסלולי ההתחדשות העירונית של הממשלה הם בעלי תפוקה נמוכה, ואינם עומדת בצורכי הדיור הלאומי.
דו"ח מבקר המדינה בדק את יישום החלטות הממשלה בעניין התחדשות עירונית, התמודדות עם חסמים ותיאום בין משרדי ממשלה. הבדיקות נערכו במשרד הבינוי והשיכון, מינהל התכנון ומשרד ראש הממשלה.
מדו"ח מבקר המדינה האחרון עולה כי למרות שהממשלה הכריזה על 135 מתחמי פינוי בינוי ברחבי הארץ, בלמעלה מ- 50% מהם פג תוקף ההכרזה בלי שמומשו הפרויקטים ויצאו לפועל. הממשלה השקיעה כ- 138 מיליון ₪ ב- 15 שנים האחרונות בכדי לעודד פרויקטים של התחדשות עירונית, וזאת לצד פטורים שונים הניתנים במסגרת מסלול פינוי בינוי. למרות ההוצאה הגבוהה, התמורה עבור הייתה נמוכה, והתבטאה באלפי דירות בודדות שהוקמו במסגרת מסלול פינוי בינוי.

מהנתונים של משרד השיכון מתברר כי 27 מתחמים של פינוי בינוי נמצאים בסטטוס של תוכנית בוטלה/נעצרה.

המבקר מתח ביקורת על התפוקה הדלילה של מסלולי ההתחדשות העירונית הממשלתיים, חוסר התיאום בין גופי הממשלה השונים והיעדר רשות אחת שמרכזת את תחום ההתחדשות, היעדר בסיס נתונים אחד עדכני שנותן תמונה שלמה לגבי היקפי הבנייה, עבודה ללא תוכנית אסטרטגית, יעדים ופיקוח, והקושי ליישם את המסלולים הקיימים בפריפריה, שם אין לפרויקטים של פינוי בינוי היתכנות כלכלית.
מבקר המדינה מזהיר כי לאור הירידה במספר המתחמים שבהליכי תכנון, והעלייה במספר המתחמים שההכרזה עליהם פגה, המשקל של מסלול הרשויות מהיקף הבנייה בישראל יצטמצם. דבר זה מעיד על אפקטיביות נמוכה של גורמי השלטון המרכזי והמקומי.
יחד עם זאת, ועם הניסיונות לעודד פרויקטים של פינוי בינוי ברחבי הארץ, בנובמבר 2014 החליטה הממשלה להקים רשות ממשלתית להתחדשות עירונית, שתפעל לשחרור חסמים בתוכניות להתחדשות עירונית ותגדיל את היצע הדיור. ביולי 2015 אושרה הצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. המבקר ציין בדוח כי מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון עדיין בהליכים בכדי להשלים את הקמת הרשות.

לצערו של הח"מ אין הוא מאמין כי האמור יביא לשינוי במתחמי פינוי בינוי כל עוד ראשי הערים ומהנדסי העיר לא ישנו את גישתם וחזונם לפינוי בינוי בעיר שלהם ויבינו שבראש ובראשונה על מנת שיצא פרוייקט פינוי בינוי לפועל, הוא חייב להיות כלכלי ליזם.