בניין הנבנה בחריגות בנייה לא יקבל אישור לתמ"א 38

 ועדת הערר המחוזית של מחוז חיפה קבעה כי לא ניתן לאשר עסקת תמ"א 38 בבניין שנבנה בחריגות בנייה.

 את ההחלטה התקדימית קיבלה הוועדה כאשר דנה בבקשה שהוגשה ב2009 לפרויקט תמ"א 38 ברחוב הסביונים 6 בחיפה. בהיתר הבנייה המקורי לבניין מ-1959 אושרה בניית קומת מרתף בגובה 2 מטרים אך בפועל היא נבנתה בגובה 2.3 מטרים, מה שאפשר לדיירים להחשיב אותה כקומה נוספת ולעמוד בתנאי הסף לתמ"א 38.

החלטתה הראשונה של הוועדה הייתה לאשר את פרויקט תמ"א 38 בבניין, אך אחד מחברי הוועדה הגיש הסתייגות אשר הובילה לביצוע של בדיקות נוספות. לאחר בדיקות נוספות ומעמיקות החליט צוות מהנדס העיר לשנות את המלצתו. ב־2013 החליטה הוועדה המקומית שלא לאשר את הבקשה לביצוע עסקת תמ"א 38 בבניין.

 לאחר שהוגש ערעור לועדת הערר מצאה ועדת הערר לצדד בטענות הוועדה המקומית וקבעה כי לא ניתן לאשר תמ"א 38 בבניין שנבנה בחריגות בנייה, במיוחד כאשר חריגות אלה הן שאפשרו לבניין לעבור את תנאי הסף לתמ"א 38. וועדת הערר ציינה כי אין זה ראוי לאשר זכויות בנייה נוספות אשר מגיעות על יסוד עבירת בנייה כי יש בכך עידוד לעבריינות בנייה.