אין חובה לתמריץ כלכלי לצורך ביצוע תמ"א 38

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, דן בעתירה על החלטת ועדת ערר, אשר ביטלה את החלטת הועדה המקומית אשר דנה בבקשה להיתר מכות תמ"א 38 להתיר רק את חיזוק הבניין והקמת ממ"דים, ללא תוספת דירות וללא בנייה של קומות נוספות.

ועדת הערר ביטלה את החלטת הועדה המקומית, אשר אישרה את הבקשה לביצוע תמ"א 38 רק בחלקה ללא תוספת דירות וללא קומות נוספות. ועדת הערר קבעה כי "החלטת הועדה המקומית לאשר אך ורק את חיזוק המבנה והוספת ממ"דים לדירות הקיימות, תוך מניעה מוחלטת של התמריצים שהתבקשו – הוספת שתיים וחצי קומות ושלוש דירות גוזרת כליה על הפרויקט והמשמעות היא כי הבניין לא יחוזק".

בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל את העתירה וקבע כי המטרה שלשמה הותקנה תמ"א 38 היא חיזוק מבנים והפיכתם עמידים לרעידות אדמה, כאשר אחד האמצעים העיקריים להשגת היעד הינו מתן תמריצים כלכלים ליזם אשר יבצע את פרויקט תמ"א 38. יחד עם האמור, תמריצים כלכליים אינן חזות הכול, והתמריץ הכלכלי מהווה רק אחד מהשיקולים שיש להביא בחשבון בבקשה לדיון בבקשה להיתר בנייה מכוח תכנית תמ"א 38.

סירוב לאשר תמריצים כלכליים לביצוע תמ"א 38, גם כאשר האמור כרוך באפשרות שהבניין לא יחוזק, עדיין מהווה עניין השקול לקביעתה של הועדה המקומית, אשר אין כל חובה כי יש לאשר כל הקלה, תוספת או זכות אשר מתבקשת.

השגת המטרות הקבועות בתמ"א 38, אינן יכולות להתבצע תוך יצירת אנדרלמוסיה תכנונית כתוצאה מהענקת תמריצים שונים, כולם או חלקם.

עת"מ (חי') 11872-03-15‏ ‏ עודד אברהם נ' ועדת ערר מחוזית חיפה

 

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך:

אנדרלמוסיה בפרשנות חישוב זכויות הבנייה במסגרת תמ"א 38/2
החלטת מיסוי חדשה בפרויקטי תמ"א 38- פתרון לבעלי דירות הגג
עקרונות חדשים להרחבת שטחים ומספר הדירות בפרויקטים של פינוי בינוי
לא ניתן להתנות פרויקטים של התחדשות עירונית בפיתוח מקדים מלא של תשתיות 
עשור לתמ"א 38- ההישגים והכישלונות
פרויקט פינוי- בינוי יאושר תוך שנה בלבד
אושרה התוכנית לרבעים 3 ו-4 בתל אביב
תמ"א 38 באגף אחד ללא הסכמה של האגף השני
זכויות בנייה מכח תמ"א 38 אינן ניתנות לניוד בתוך המגרש
חובת הנמקה מוגברת בהחלטה לדחות פרויקט מסוג תמ"א 38
החלטת מיסוי חדשה- מכירת זכויות במתחם פינוי בינוי בין יזמים
הצעת חוק- הרחקת קבלני חתימות (מאכערים) מעסקאות פינוי בינוי
הצעת חוק- סמכות לפנות בעל דירה בשל סירוב בלתי סביר לעסקת פינוי בינוי