זכויות בנייה מכח תמ"א 38 אינן ניתנות לניוד בתוך המגרש

במסגרת עתירה אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה נדונו השאלות האם ניתן לפרש את הוראת תמ"א 38 – תוספת בנייה לצורך חיזוק מבני מגורים – כ "סל של זכויות בנייה" אשר ניתן לניידן, והאם החברה אשר מעוניינת לבצע את העסקת תמ"א 38 זכאית לזכויות הבנייה במצטברות הנובעות הן מתמ"א 38 והן מהתב"ע.

בית המשפט קבע כי הוראות תמ"א 38 בנוגע לזכויות תוספת בנייה אינן מהוות "סל זכויות בנייה" אשר ניתן לניוד בתוך המגרש לפי רצון החברה. אין אפשרות להגדיל את הקומה העליונה כך שגודלה יעלה על מחצית משטח הקומה מתחתיה, ואין אפשרות להגדיל את הדירות הקיימות בלמעלה מ- 25 מ"ר באותה הקומה.

בית המשפט המשיך וקבע כי זכויות בנייה מכח תכניות מפורטות נבלעות בתוך זכויות הבנייה מכח תמ"א 38 ולא ניתן לשלב זכויות באופן שעל זכויות הבנייה מכוח תכנית מפורטת יתווספו כלל זכויות הבנייה מכח תוכנית תמ"א 38.

בית המשפט קבע כי האמור יחול גם ביחס לתוכנית כלשהי הכוללת הוראות ברמה של תכנית מפורטת, גם אם כותרתה אינה "תכנית מפורטת".

עת"מ 40428-09-14‏ ‏עדירן פיורה השקעות (1996) בע"מ נ' ועדת ערר מחוזית מחוז הצפון

 

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך: 

אנדרלמוסיה בפרשנות חישוב זכויות הבנייה במסגרת תמ"א 38/2
עקרונות חדשים להרחבת שטחים ומספר הדירות בפרויקטים של פינוי בינוי
לא ניתן להתנות פרויקטים של התחדשות עירונית בפיתוח מקדים מלא של תשתיות 
עשור לתמ"א 38- ההישגים והכישלונות
פרויקט פינוי- בינוי יאושר תוך שנה בלבד
אושרה התוכנית לרבעים 3 ו-4 בתל אביב
תמ"א 38 באגף אחד ללא הסכמה של האגף השני
אין חובה לתמריץ כלכלי לצורך ביצוע תמ"א 38
חובת הנמקה מוגברת בהחלטה לדחות פרויקט מסוג תמ"א 38 
החלטת מיסוי חדשה בפרויקטי תמ"א 38- פתרון לבעלי דירות הגג
החלטת מיסוי חדשה- מכירת זכויות במתחם פינוי בינוי בין יזמים
הצעת חוק- הרחקת קבלני חתימות (מאכערים) מעסקאות פינוי בינוי
הצעת חוק- סמכות לפנות בעל דירה בשל סירוב בלתי סביר לעסקת פינוי בינוי