חובת הנמקה מוגברת בהחלטה לדחות פרויקט מסוג תמ"א 38

ועדת הערר המחוזית בחיפה קבעה כי במקרים בהם מחליטה הועדה המקומית לדחות בקשה מכוח תמ"א 38 חלה עליה חובת הנמקה מוגברת. במקרה בו החלטת הוועדה המקומית שלא לאשר את הבקשה לביצוע פרויקט תמ"א 38 הנה לאקונית ביותר ונטולת כל נימוק שהוא, הסעד המרבי בגין היעדר הנמקה, הינו ביטול ההחלטה.

העוררים הגישו ערר על החלטת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה אשר בה נדחתה בקשה להיתר בניה שהגישו להקמת בניין חדש בן 5 קומות ועליית גג בעורף המגרש, תוך ניצול זכויות מכוח סעיף 14 א' תמ"א 38, ותוך הריסת גג מבנה קיים בחזית המגרש ושימור חזיתותיו.

מליאת הוועדה המקומית החליטה להחזיר את הדיון לוועדת המשנה; החלטתה השנייה של וועדת המשנה הייתה: "הוועדה מחליטה לדחות את הבקשה".

עיקר טענות העוררים הן כי דין ההחלטה לביטול, בהיעדר כל הנמקה, ובמיוחד שמדובר בהחלטה במסגרת דיון חוזר, שניתנה בניגוד לחוו"ד הצוות המקצועי. בנוסף העוררים טענו, כי הבקשה מקדמת אינטרסים ציבוריים חשובים, שכן עסקינן בבקשה מכוח תמ"א 38, כאשר מחד, יינתן מענה לצורך ביחידות דיור חדשות ומאידך, יבוצע שימור של בית חמאווי, אשר הנו נכס בעל חשיבות היסטורית.
המשיבים, והוועדה המקומית אשר הגישה תשובה לערר טענו כי החלטת וועדת המשנה מיום היתה לאשר את הבקשה בתנאים ונקבע בה עוד כי יש לבדוק את נושא הריסת הגג של בית חמאווי, עקב המלצת ועדת השימור להתיר שימור אך ללא הריסה כלל ולכן תנאי לאישור הבקשה הנו התאמתה להחלטת ועדת השימור. לפיכך, אין לראות בהחלטה הראשונה כהחלטה המאשרת את הבקשה וההחלטה היחידה של הוועדה המקומית הייתה לדחות את הבקשה. קבלת זכויות מכוח סעיף 14א לתמ"א 38, הנה הריסת המבנה הקיים, אשר אין להרסו שכן מדובר במבנה לשימור ונושא ערך אדריכלי והיסטורי.

ועדת הערר קבעה כי :

 "מושכלות יסוד הן כי על הוועדה המקומית, כרשות מנהלית, חלה חובה כללית לנמק את החלטותיה. כאשר מדובר בהחלטה לדחות בקשה מכוח תמ"א 38, חלה עליה אף חובת הנמקה מוגברת…. דברים אלו מקובלים עלינו ככלל ובעניין זה בפרט. החלטת הוועדה המקומית שלא לאשר את הבקשה כפי שהוגשה, הנה לאקונית ביותר ונטולת כל נימוק שהוא, וזאת בניגוד להחלטה מפורטת של וועדת המשנה לאשר את הבקשה ואף בניגוד להמלצות הצוות המקצועי, אשר תמך בבקשה. בכך הפרה הוועדה המקומית באופן חד משמעי את חובת ההנמקה המוטלת עליה, וממילא הפרה את חובת ההנמקה המוגברת החלה עליה בבקשות מכוח תמ"א 38.  הסעד המרבי בגין היעדר הנמקה, הינו ביטול ההחלטה."

ערר (חי') 113/14 לביא דרור נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה חיפה

 

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך: 

אנדרלמוסיה בפרשנות חישוב זכויות הבנייה במסגרת תמ"א 38/2
עקרונות חדשים להרחבת שטחים ומספר הדירות בפרויקטים של פינוי בינוי
לא ניתן להתנות פרויקטים של התחדשות עירונית בפיתוח מקדים מלא של תשתיות 
עשור לתמ"א 38- ההישגים והכישלונות
פרויקט פינוי- בינוי יאושר תוך שנה בלבד
אושרה התוכנית לרבעים 3 ו-4 בתל אביב
תמ"א 38 באגף אחד ללא הסכמה של האגף השני
אין חובה לתמריץ כלכלי לצורך ביצוע תמ"א 38
זכויות בנייה מכח תמ"א 38 אינן ניתנות לניוד בתוך המגרש
החלטת מיסוי חדשה בפרויקטי תמ"א 38- פתרון לבעלי דירות הגג
החלטת מיסוי חדשה- מכירת זכויות במתחם פינוי בינוי בין יזמים
הצעת חוק- הרחקת קבלני חתימות (מאכערים) מעסקאות פינוי בינוי
הצעת חוק- סמכות לפנות בעל דירה בשל סירוב בלתי סביר לעסקת פינוי בינוי