תמ"א 38 באגף אחד ללא הסכמה של האגף השני

בחודש מרץ השנה, ועדת הערר המחוזית של מחוז חיפה דחתה שני עררים שהוגשו על ידי דיירים מתנגדים ואפשרה חיזוק מבנה במסגרת פרויקט תמ"א 38 לבניין אחד מתוך שניים הבנויים על מגרש תכנוני אחד ורשומים כבית משותף מורכב ברחוב שאול 5 בחיפה.

בין כלל טענותיהם של העוררים, טענתם העיקרית בערר הייתה כי לא ניתן לחזק בניין אחד בלבד, ומאחר ובניין העוררים נבנה יחד עם הבניין מושא הבקשה להיתר בנייה מכוח תוכנית תמ"א 38, חזקה שגם בניין העוררים דורש חיזוק. לפיכך, חובה על מבקשי ההיתר לחזק על חשבונם גם את בית העוררים, וזאת לפי טענתם, בהתאם להוראות תמ"א 38.

ועדת הערר דחתה טענה זו פה אחד וקבעה כי במסגרת הוראות תמ"א 38 ניתן לחזק אגף אחד בלבד בבניין משותף מורכב, כל עוד ניתן לחזק את האגף לבדו בלי לבצע חיזוק של האגף השני, וכל עוד לא נפגעות זכויות האגף השני וכן לא נמנע מהם ביצוע עסקת תמ"א 38 עתידית.

קביעה זו של ועדת הערר הסתמכה על סעיף 11 לחוק חיזוק בתים משותפים הקובע:

"מבנה או אגף בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, יראו אותו לעניין חוק זה כבית משותף, ובלבד שהתקיימו שניים אלה:

1. אין בביצוע העבודה במבנה או באגף כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דירה במבנה או באגף אחר בבית המורכב

2. ניתן לבצע חיזוק מפני רעידות אדמה של המבנה או האגף, בלי לבצע חיזוק כאמור של מבנה או אגף אחר בבית         המורכב".

בנוסף, ועדת הערר קבעה כי במסגרת ביצוע עסקת תמ"א 38, אין מניעה לחזק את אגף מבקשי היתר תמ"א 38, כאשר מדובר בבניין נפרד שהמרחק בינו לבין האגף השני עולה על 7 מ', ועדת הערר לא השתכנעה כי נפגעו זכויות הבניין השני ובעלי הדירות בו.

מהחלטת ועדת הערר:

"מדובר בשני בניינים נפרדים אשר אמנם נרשמו כבית משותף מורכב, אולם נראה כי בפועל, במהלך כל השנים מאז נבנו, התייחסו בעלי הזכויות אל הבית המשותף, כאל שני בניינים נפרדים. נזכיר עוד כי הבניין מושא הבקשה להיתר פונה לרחוב שאול 5. בבניין השני- בניין המתנגדים- פונות דירותיו לרח' התיכון 40- הכיוון ההפוך מדירות הבית ברחוב שאול. למעט היותם חלקה קניינית אחת ובית משותף מורכב, אין קשר אמיתי בין שני המבנים, ובכל מקרה אין קשר תכנוני….. למותר לציין כי לטענתם של העוררים אין כל בסיס בדין".

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך:

אנדרלמוסיה בפרשנות חישוב זכויות הבנייה במסגרת תמ"א 38/2
החלטת מיסוי חדשה בפרויקטי תמ"א 38- פתרון לבעלי דירות הגג
עקרונות חדשים להרחבת שטחים ומספר הדירות בפרויקטים של פינוי בינוי
לא ניתן להתנות פרויקטים של התחדשות עירונית בפיתוח מקדים מלא של תשתיות 
עשור לתמ"א 38- ההישגים והכישלונות
פרויקט פינוי- בינוי יאושר תוך שנה בלבד
אושרה התוכנית לרבעים 3 ו-4 בתל אביב
אין חובה לתמריץ כלכלי לצורך ביצוע תמ"א 38
זכויות בנייה מכח תמ"א 38 אינן ניתנות לניוד בתוך המגרש
חובת הנמקה מוגברת בהחלטה לדחות פרויקט מסוג תמ"א 38
החלטת מיסוי חדשה- מכירת זכויות במתחם פינוי בינוי בין יזמים
הצעת חוק- הרחקת קבלני חתימות (מאכערים) מעסקאות פינוי בינוי
הצעת חוק- סמכות לפנות בעל דירה בשל סירוב בלתי סביר לעסקת פינוי בינוי