תביעות ייצוגיות

תביעות ייצוגיות

בעולם הצרכנות המודרני, לא פעם חברות וגופים גדולים וקטנים פוגעים בקבוצות לקוחות (בטעות או בכוונה) בהקשרים שונים: אבטחת מידע, גבייה שלא כדין, חובות בשל פשיטת רגל, וכן מקרים רבים אחרים. במקרים אלה לא כדאי להגיש תביעה פרטית משום העלויות והטרחה הכרוכה בניהול הליך משפטי. כאשר נעשית פגיעה בקבוצת אנשים ע"י אותו גוף או חברה מומלץ להגיש תביעה ייצוגית באמצעות עו"ד מומחה בניהול וייצוג תביעות ייצוגיות.

מהי תביעה ייצוגית?

"תביעה ייצוגית הינה תביעה המנוהלת בשם קבוצת בני אדם אשר מעוררת שאלות של עובדה ו/או משפט המשותפת לכלל חברי הקבוצה הנמנים בה אשר נגרם לכל אחד מהם נזק, ולו נזק לכאורה."

כלומר, תביעה ייצוגית מבוססת על מקרים בהם נגרם נזק לקבוצת אנשים, וכדי למנוע הגשת תביעה פרטית הכרוכה בעלויות ההתדיינות, עלויות ניהוליות וטרחה רבה, אותם הנפגעים יכולים לבחור אדם אחד (מתוך הנפגעים) שייצג את כל הקבוצה. לרוב הגשת התביעה נעשית באמצעות עו"ד מומחה בתביעות ייצוגיות. תביעה ייצוגית נגזרת מחוק התובענות הייצוגיות, אשר נחקק בתשס"ו-2006 (להלן: "חוק התובענות הייצוגיות"). החוק מסדיר את נושא תביעה ייצוגית ודרכי בירורה בבתי המשפט בישראל. למען הסדר, נבהיר תחילה מהו חוק התובענות הייצוגית.

מהו חוק תובענות ייצוגית? תשס"ו- 2006

מטרת החוק הינה לקבוע כללים אחידים לאופן, דרך הגשה וניהול של תובענות ייצוגיות,
וזאת לצורך שיפור ההגנה על זכויות הפרט, ולקדם את:

• מימוש זכות הגישה של האזרח הפרטי לבית המשפט, לרבות לסוגי אוכלוסיה המתקשים לפנות לבית המשפט כיחידים;
• אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו;
• מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין;
• ניהול יעיל, הוגן וממצה של תובענות ייצוגיות.

החוק קובע כי תובענה ייצוגית הינה תובענה המנוהלת בשם קבוצת בני אדם, שלא ייפו את כוחו של התובע המייצג לכך, ואשר מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה

מי רשאי להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית?

כל אדם שלו עילת תביעה אישית, אשר מעוררת שאלה מהותית של עובדה ו/או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עם קבוצת אנשים, רשאי, כתובע ייצוגי, להגיש תביעה ייצוגית בשמם של כלל התובעים הנמנים בקבוצה. ככלל, הגשתה של תביעה ייצוגית טעונה אישור בית המשפט, ולפיכך הינה מחייבת, בבד להגשת כתב התביעה, את הגשתה של בקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית, הכוללת במסגרתה בין היתר את סך כל הנזקים המצטברים שנגרמו לכלל חברי הקבוצה הנמנים בה.
תחום זה, שעניינו בתביעות ייצוגיות החל לתפוס תאוצה בשנים האחרונות, וזאת, בין היתר, לאור הגברת המודעות של הפרט לזכויותיו (כצרכן וכיו"ב).

בתי המשפט רואים בחיוב תביעות אשר מוגשות בצדק ואשר יש בהם מכדי לתקן את העוול אשר נגרם לציבור רחב של תובעים. תובע ייצוגי אשר תביעתו מתקבלת (גם במגרת של פשרה)פשרה, מקבל גמול של תובע ייצוגי אשר יכול להגיע לעשרות ומאות אלפי שקלים.
במידה וגילית כי נגרם לך עוול על ידי חברה ו/או גוף כלשהו, אשר אתה מאמין כי לעוול אשר נגרם לך יש מקום להגיש תביעה ייצוגית, נשמח אם תתקשר אלינו לתאם פגישה על מנת שנוכל לדון בהגשת תביעה ייצוגית.

עו"ד אלדר אדטו מתראיין בטלויזיה ועונה על שאלות הקשורות בתביעה ייצוגית וחוק תובענות ייצוגית:
להלן, מספר תביעות ייצוגיות המתנהלות בימים אלה ע"י עו"ד אלדר אדטו:

1. תביעה ייצוגית כנגד חברת ישראכרט בסך 373 מיליון ₪ בגין פרצות אבטחה:

כתב תביעה ובקשה לאישורה כתביעה יצגוית על סך של 373 מיליון ₪ כנגד חברת ישראכרט בשם בעלי אתר הקופונים 'סקופון'. לבעלי האתר נגרמו הפסדים כספיים גדולים בעקבות ביטול מספר רב של עסקאות באתר בתואנה של 'עסקאות מוכחשות'. במסגרת התביעה תיעדנו את הקלות הבלתי נסבלת, לכאורה, שבה אפשר להונות אתרי מסחר אלקטרוני או כל אתר ישראלי המאפשר קנייה, הזמנת שירותים או תשלום קנסות וחשבונות. של הונאת האשראי, שניתן היה לעורכה לטענתם, כמעט בכל אתר ישראלי ברשת המאפשר קניית מוצרים, הזמנת שירותים או תשלום קנסות וחשבונות.
עוד על התביעה בכתבה בחדשות ערוץ 2, בעיתון גלובס, באתר NRG ועוד.

2. תביעה ייצוגית בפרשת ה"האקר הסעודי" כנגד חברת ישראכרט, לאומי קארד וחברת דובל מחשבים:

פרשת ההאקר הסעודי הסעירה את המדינה, כאשר בעקבות פעולותיו הודלף מידע אישי אודות זהויותיהם של מספר מחזיקי כרטיסי אשראי אשר נהגו לבצע עסקאות ורכישות באתרי קניות שונים, הקיימים ברשת האינטרנט, באמצעות כרטיסי אשראי שבידם. חשיפתו של המידע האישי אודות מחזיקי כרטיסי האשראי, אשר הודלפה בעקבות הפרשה, כאמור, טמנה בחובה חשש ממשי, בקרב מחזיקי האשראי, כי מידע זה עשוי לשמש ככלי בידי גורמים זרים החפצים לעשות בו שימוש לרעה ולגרום באמצעותו לנזקים שונים.
לאחר התרחשות הפרשה, החלה נפוצה, הידיעה, בקרב מספר לקוחות המחזיקים בכרטיסי אשראי, אודות קרות האירוע, אשר פנו למשרדנו לצורך קבלת ייעוץ משפטי, ולימים, הובילה להגשתה של תביעה ייצוגית אשר מתנהלת בבית המשפט כנגד חברות אשראי וכנגד חברת שרתים אשר גרמו ביחד ו/או לחוד במחדליהם ובפעולותיהם לנזקי התובעים ולא נקטו באמצעים הסבירים הדרושים לצורך הגנתו של מידע אישי אודות לקוחותיהם, מחזיקי כרטיסי אשראי, המועבר במסגרת עסקאות המתבצעות ברשת.

3. תביעה ייצוגית בגין אירוע פריצת צינור ביוב אשר גרם לנזק אקולוגי רב:

בית המשפט קבע כי "בתיק זה באה לידי ביטוי יכולתו של הציבור להביא, באמצעות תובענות ייצוגיות, לשמירה על סביבה נאותה ושמירה על הסביבה".
המשיך וקבע כבוד בית המשפט כי: "לתיק זה ישנה חשיבות עליונה בשמירה על איכות הסביבה"

נשוא התביעה הינו תביעה ייצוגית אשר הוגשה בידי מספר תובעים בגין אירוע פריצת צינור ביוב שהתרחש באזור המרכז אשר גרם לזרימה עצומה של מי ביוב לים ולנחלים, ובד בבד לנזק סביבתי אקולוגי עצום. האסון האקולוגי, כאמור, הוביל לעליה חדה וחמורה בזיהום מי הים, ובריח חריף אשר הורגש היטב בחופים ובקרבתם. על רקע האירוע והיקף הנזקים שנגרמו בגינו, התאגדו מספר תובעים, ופנו למשרדנו לצורך קבלת ייעוץ משפטי בסוגיה אשר הוביל, לימים, לגיבושה של תביעה ייצוגית עבור הקבוצה המיוצגת בגין כלל הנזקים שנגרמו לכלל הנמנים בה אשר נפגעו בעקבות האסון האקולוגי, ובין היתר, בגין אובדן נוחות, רווחה גופנית וכיו"ב.

מלבד לתביעת הנזקים, כאמור, התביעה דנא מגשימה תכלית ציבורית חשובה שכן, הינה מרתיעה את הגורמים המעורבים בגרימתו של האסון האקולוגי, ומקדמת את מניעתו של המפגע הסביבתי הקרב ובא, באמצעות הגברת מודעותם של הגורמים הרלוונטיים, ונקיטתם, כפועל יוצא, של אמצעי זהירות מקדימים לשיפור התשתיות הקיימות. תוצאה רצויה זו, תוביל, בסופו של יום, לשיפור חייהם של כלל תושבי מדינת ישראל, ובפרט לאלו המתגוררים לאורך החופים.

בית המשפט קיבל את מלוא טענותינו וחייב את הנתבעים בתשלום פיצויים בגובה של 2.5 מיליון ₪.

4. תביעה ייצוגית כנגד תאגידי מים בגין גביית מע"מ בשיעור שלא כדין:

מהות התביעה הינה גבייה שלא כדין מטעם תאגיד המים באופן של גביית מע"מ בשיעור של 17% עבור שירותים לצרכן שניתנו בחודש יולי ואוגוסט כאשר על תקופה זו חל מע"מ בשיעור של 16% בלבד. התביעה הוגשה כנגד מספר תאגידי מים ברחבי הארץ.

5. תביעה ייצוגית כנגד הנתיב המהיר בסך של 10 מיליון ש"ח:

כנגד חברת הנתיב המהיר, הוגשה תביעה ייצוגית, וזאת לאחר שהתגלה כי היא מבצעת גבייה שלא כדין, תוך הטעייה ברורה של הנהגים הנכנסים אל הנתיב המהיר, כאשר טרם הכניסה לנתיב המהיר, קיים תמרור המציין ברורות את גובה התשלום (אשר מאפשר לנהג להחליט האם להיכנס לנתיב המהיר, אם לאו) אולם כאשר מגיע הנהג אל קופת התשלום, גובה התשלום קופץ בעשרות אחוזים. בשלב זה הנהג, אינו יכול לצאת מהנתיב המהיר ללא ביצוע התשלום ומחויב הוא בתשלום דמי הנסיעה, אשר נגבים ממנו בעשרות אחוזים גבוהים יותר מאשר אליהם הסכים כאשר נכנס אל הנתיב.

6. תביעה ייצוגית כנגד חברת יוניליוור ישראל שיווק המשווקת את מרכך הכביסה – "בדין אקסטרא":

בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה כנגד משווקת מרכך הכביסה "בדין אקסטרה" בסך של 7,488,000 ש"ח, בגין הטעיה על פי חוק הגנת הצרכן. הבקשה עוסקת בהטעיה מוחלטת וברורה של חברת יונילוור בכך ששינתה את אריזת מרכך בדין אקסטרה וציינה בהבלטה יתרה את המילים: "פקק 1 קטן". הספרה 1 שלכאורה מיועדת לציין כי דרוש פקק אחד לכל כביסה, כתובה בדיוק במקום שבו כתוב בבקבוקים השונים וכן אצל שאר החברות המתחרות תכולת האריזה וכמות הנוזלים בתוכה, רק שבפועל הבקבוק מכיל 960 מ"ל ולא 1 ליטר. כך שהתוצאה היא כי בקבוק הנראה כבקבוק של ליטר, שבו מתנוססת בגדול הספרה 1, אך היא לא מציינת את התכולה של המוצר. צרכנים בטוחים כי הם רוכשים את המוצר בעל התכולה של 1 ליטר בעוד מדובר למעשה בתכולה מוקטנת של 960 מ"ל.

Share by: