San Martin neighborhood

פינוי בינוי בשכונת סן מרטין ירושלים – 220 יח"ד


Simulation of the project
after
before
משרדנו מייצג דיירים בפרויקט פינוי בינוי ברח' סן מרטין בירושלים.הפנייה אל משרדנו נערכה לאחר שמספר דיירים חתמו עם היזם על הסכמה לביצוע פרויקט פינוי בינוי ויתר הדיירים לא היו בטוחים לעניין התנאים ופנו למשרדנו.

לאחר פגישה עם הדיירים ובחינת התנאים אשר הציע להם היזם הערכנו כי ניתן לקבל הרבה יותר מאשר הוצע להם על ידי הקבלן בתחילה.

לאור האמור, התאגדו הדיירים כקבוצה, הסמיכו את משרדנו לייצגם, והתחלנו לפעול במו"מ אל מול היזם. מול היזם נערכו מספר רב של פגישות כאשר בסיומו של המו"מ, הצלחנו להגדיל את שטח הדירות אשר הוצעו לדיירים בלמעלה מ- 50% ממה שהוצע להם תחילה.
Share by: