55 HaNevi'im St. in Bat Yam

פרויקט תמ"א 38 ברח' הנביאים 55 בבת ים


Simulation of the project
after
before
פרויקט תמ"א 38 בבניין ברח' הנביאים 55 בבת ים, הכולל חיזוק הבניין, שיפוץ הלובי מבפנים ובחוץ, הוספת מעלית, הרחבת הדירות הקיימות ותוספת מרפסות שמש, חדרי ממ"ד ומחסנים. שדרוג חזיתות ותשתיות הבניין וכן תוספת יחידות דיור חדשות.

פרטי הפרויקט:

מס דירות קיימות בבניין: 16 דירות
מס' דירות עתידיות: 26 דירות
סטאטוס: פרויקט תמ"א 38 המצוי בהליכי תכנון ולקראת קבלת היתר בנייה לביצוע הפרויקט.
Share by: