פרויקט תמ"א 38 – רח' סיטקוב 2 ברחובות


פרטי הפרויקט:
מס' דירות קיימות בבניין: 8 דירות
מס' דירות עתידיות: 13 דירות
סטאטוס: פרויקט תמ"א 38 המצוי בהליכי תכנון ולקראת קבלת היתר בנייה.
Share by: