פינוי בינוי מתחם המקור 4- 6, רמת גן

פינוי בינוי מתחם המקור 4- 6, רמת גן – 79 יח"ד


הדמיה של הפרויקט
אחרי
לפני
לאחר קבלת הסכמה והסמכה מטעם הדיירים לייצוגם בעסקת פינוי בינוי, ערכנו מו"מ מול יזמים, ולאחר דין ודברים הגענו להסכמה על התמורה הניתנת לדיירים תמורת ביצוע עסקת פינוי בינוי.
במסגרת העסקה יקבל כל בעל דירה, דירה חדשה + מרפסת + חניה.
הדירות החדשות יהיו בקומות גבוהות יותר מהקומות בהם נמצאים דירות הדיירים כיום. כמו כן יקבל הדייר דמי שכירות במשך כל התקופה בה יתפנה מביתו, תשלום הובלת הריהוט מהבית וחזרה, ערבויות על פי חוק מכר וערבות בגין דמי שכירות.
Share by: