סרטון יוטיוב - השינויים במדיניות תל אביב

מועצת מקרקעי ישראל אישרה הקצאת קרקעות לפרויקטים של פינוי בינוי


עו"ד אלדר אדטו מסביר על כוונת מועצת ממ"י לאשר הקצאת קרקעות משלימות לטובת פרויקטים של פינוי-בינוי שאין בהם כדאיות כלכלית.
שלושה ימים לאחר הראיון התקבלה החלטת  מועצת מקרקעי ישראל המסדירה מסלולי הקצאה, מכסות וכללים אשר יאפשרו להוציא  לפועל
פרויקטים רבים של פינוי בינוי אשר כיום לא כלכלי להוציאם לפועל.
Share by: