איך מתחילים פרוייקט תמ"א 38

איך מתחילים פרוייקט תמ"א 38?


עשרות פרויקטים של תמ"א 38 לא מצליחים לצאת אל הפועל משלל סיבות. במאמר קצר זה ניתן לכם את 10 הנקודות שבעזרתם תוכלו להוציא פרויקט תמ"א 38 לפועל.

לפני שאם מתחילים, בדקו דבר ראשון האם הבניין שלכם נבנה לפני 1980. תנאי לביצוע עסקת תמ"א 38 הינו כי הבניין שלכם נבנה לפני שנת 1980. במידה והבניין נבנה לאחר שנת 1980 הוא לא יאושר על ידי הרשויות לביצוע עסקת תמ"א 38.
בדקו הסכמת הדיירים לביצוע עסקת תמ"א 38. הכלל הוא כי לביצוע חיזוק מבנה על פי תמ"א 38 עליכם להגיע להסכמה של 66% מבעלי הזכויות בדירות בבניין. לביצוע עסקה של פינוי בינוי במסגרת תמ"א 38 עליכם להגיע להסכמה של 80% מבעלי הזכויות בדירות בבניין.

החתימו את הדיירים על טופס הסכמה לביצוע פרויקט תמ"א 38. כוונת המסמך הינה להביע גמירות דעת מטעם הדייר כי הוא מעוניין לבצע תמ"א 38. אין ספור דיירים מגלים שלאחר עבודה קשה שהם ביצעו אין להם את הרוב הדרוש כדי לבצע תמ"א 38. במקרה שכזה עדיף לכם לחסוך את הזמן ועוגמת הנפש כבר בתחילת ההליך.
בחרו עורך דין שילווה אתכם בפרויקט. קשה להדגיש את חשיבותו של עורך הדין ואת המשמעות האדירה שיש לעורך דין אשר מלווה דיירים פרויקטים של תמ"א 38. עורך הדין צריך ללוות אתכם מהפגישה הראשונה ועד ליומו האחרון של הפרויקט.
במידה וקיבלתם הצעות מיזמים לביצוע תמ"א 38, הביאו אותם לפגישה עם עורך הדין. במידה ועד למועד הפגישה עם עורך הדין טרם קיבלתם הצעות מיזמים, על עורך הדין לעשות פנייה למספר יזמים/קבלנים לקבלת הצעה מסודרת.

בחינה ובחירה של הקבלן המציע לבצע פרויקט תמ"א 38 בבניין. בחנו ובדקו היטב את ניסיונו המקצועי, הידע, היכולת הביצועית, והיכולת המימונית לביצוע פרויקט תמ"א 38. היעזרו בעורך הדין שלכם על מנת לבחון את יכולתו של הקבלן. ערכו השוואה בין הקבלנים ויכולתם ולא רק בין התמורה שהם מציעים לכם. העדיפו קבלן אמין ובעל יכולת מוכחת מאשר יזמים אשר מציעים הצעות שבסוף יישארו רק על הנייר.
לאחר החלטת הדירים על הקבלן המבצע, העברת טיוטות בין עו"ד אשר מייצג אתכם לבין עורך הדין של הקבלן. לאחר הגעה לטיוטה סופית הכוללת בין היתר ערבויות בנקאיות, ביטוחים, מועדים ועוד', עריכת מפגשים בין עו"ד שלכם לבין הדיירים. במהלך המפגשים על עורך דין להסביר את כל פרטי ההסכם ולהשיב לכל השאלות שיש לדיירים לעניין ביצוע עסקת תמ"א 38 ופרטי החוזה. במידה ויידרשו שינויים פרטניים בהסכם יוכנסו אלה להסכם.

ודאו שבהסכם תמ"א 38, קיימים מועדים ברורים להגשת תוכניות וקבלת היתרים שבהם חייב הקבלן לעמוד. ודאו כי החוזה אינו הופך להיות חוזה "על מדף" אצל הקבלן וכי במידה והוא לא עומד במועדים הנקובים בחוזה, אתם יכולים להודיע על ביטול ההסכם ומציאת קבלן אחר אשר יוציא את פרויקט תמ"א 38 לפועל.
לאחר הגעה להסכם סופי ומוסכם, חתימה על הסכם תמ"א 38 והגשת דיווחי מס שבח לרשויות המס.

הקפידו על הזמנים בהם מחויב היזם להגיש תוכניות לעירייה לקבלת היתר. בדקו את התוכניות לביצוע תמ"א 38 אשר הקבלן יציג בפניכם ואשר בכוונתו להגיש.
טרם תחילת ביצוע העבודות ודאו כי קיבלתם לידיכם את הערבויות הבנקאיות הנדרשות וכי הקבלן הציג בפניכם את כלל הביטוחים הנדרשים לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבניין. במהלך העבודה ודאו שיש מטעמכם מפקח בנייה אשר יבדוק באופן שוטף את העבודה אשר מתבצעת וייתן לכם דו"ח שוטף על העבודה.
במידה ואתה דייר המעוניין להכניס את הבניין שלך למסגרת של תמ"א 38, הינך מוזמן לפנות למשרדנו באמצעות טופס יצירת הקשר, או לפנות אלינו בטלפון 03-6968296 ולקבל ייעוץ משפטי כיצד ניתן לבצע את האמור.

אנו נלווה אתכם מראשיתו של ההליך, ועד לסיומו כאשר לכל אורך ההליך נוודא את תקינות ההליך, חוקיותו ונפעל כי מלוא זכויותיכם הקנייניות שמורות היטב ונפעל על מנת שתקבל את המקסימום הניתן תמורת הסכמתך לביצוע פרויקט של תמ"א 38.
Share by: