קניית דירה בפרויקט תמ"א 38

קניית דירה בפרויקט תמ"א 38


עשרות דירות נמצאות כעת למכירה, בפרויקטים בבנייה במסגרת תמ"א 38. לרוכש הפוטנציאלי, עסקת רכישה במסגרת תמ"א 38 היא בדרך כלל עסקה משתלמת מאוד. מחירי הדירות נמכרים במחירים נמוכים יותר בממוצע של 7-15% מדירות זהות בבניין חדש לחלוטין, ויוצרים הזדמנות לגור בדירה חדשה במחיר סביר (הכל יחסי כמובן).

כאשר מגיעים לשלב רכישת הדירה, יש לגשת אליה במרב הזהירות. יובחן כי קניית דירה מקבלן במסגרת של פרויקט תמ"א 38, הינה שונה לחלוטין מקניית דירה חדשה מקבלן, או מקניית דירה יד שנייה. בקניית דירה יד שנייה, יש לקונה את הזכות לרשום הערת אזהרה לטובתו, על מנת להבטיח כי הדירה לא תימכר לאחר, לאחר שנחתם החוזה עימו ובכך להבטיח את זכותו הקנייניות והחוזית לדירה. למדריך קניית דירה מאדם פרטי (יד שנייה) 

במסגרת עסקה מול קבלן על רכישת דירה חדשה, מחויב הקבלן להמציא לכם ערבות חוק מכר, בגין כל תמורה אשר תשולם מטעמכם בגין הדירה. למדריך קניית דירה מקבלן 

במסגרת עסקאות תמ"א 38, הנושא יותר מורכב. הזכויות של הקבלן על הדירות שבבנייה טרם נרשמו כזכויות נפרדות ולפיכך אתם לא יכולים לרשום הערת אזהרה על הדירה הספציפית אשר קניתם. כמו כן, היזם בדרך כלל אינו מוכן ליתן לכם ערבות חוק מכר וזאת לאור הליווי אשר הוא מבצע מול הבנק.

מה כן ניתן לעשות ?

ראשית וחשוב מכל, פנו למשרדנו ובואו לקבל ייעוץ. במידה ותמצאו כי אנחנו מתאימים ללוות אתכם במסגרת קניית הדירה אנו נבדוק.

בעת רכישת דירה מפרוייקט תמ"א 38 יש לבחון את התנאים הבאים:

ניסיון היזם במסגרת פרויקטים דומים;
החוזה בין הקבלן לבין דיירי הבניין;
עמידת הקבלן בתנאי החוזה;
האם הקבלן הינו קבלן רשום;
קצב התקדמות הפרויקט;
צפי סיום הפרויקט;
בטחונות;
ערבויות;
קנסות בגין איחורים;
 בחינת חוזה הרכישה;
מתן הערות;
במידה ואתם מתכננים לקחת משכנתא. נערוך בדיקה מול הבנק לצורך הבטחה וקיום התנאים לקבלת המשכנתא.

כמובן שיש תנאים נוספים שנבחן ונבדוק מול היזם. אנו נשב עמכם, נסביר לכם את כלל ההליכים ונפרט לכם את דרכי הבטוחות לרכישת הדירה, ולרישומה על שמכם והכול על מנת להבטיח את זכויותיכם וכספכם.
Share by: