בחירת קבלן לביצוע

בחירת קבלן לביצוע פרוייקט תמ"א 38


טרם חתימה עם קבלן לביצוע תוכנית תמ"א 38 יש לבחון מספר פרטים על הקבלן:

ראשית:
האם הקבלן אשר מעוניין לבצע את פרויקט תמ"א 38 אצלכם הוא אדם פרטי, או חברה. אם זו חברה, האם היא חברה פרטית או חברה ציבורית?
במידה והיא חברה פרטית. מיהם בעלי המניות בה. האם יש החלטת חברה המאשרת את ביצוע פרויקט תמ"א 38 עמכם. במידה והחברה היא חברה ציבורית, מיהם בעלי המניות העיקריים בה. מה מרכז העסקים של החברה, ומי מטעם החברה יהיה איש הקשר שלכם.

מהי יכולתו הכלכלית של היזם לביצוע פרוייקט תמ"א 38?

בניגוד לרושם הנוצר אין כל הבדל מבחינת יכולת כלכלית בין אדם פרטי/יזם לבין חברה. אמנם המושג "חברה" יוצר רושם על מספר אנשים, אמנם אין בכך להשפיע כהוא זה על יכולתה הכלכלית.
לפיכך אם זה אדם פרטי או חברה יש לבחון היטב מהו יכולתם הכלכלית לבצע את פרוייקט תמ"א 38 אצלכם.

האם הקבלן/יזם רשום בפנקס הקבלנים?

בדקו האם הקבלן/יזם רשום בפנקס הקבלנים.

האם היזם יבצע את העבודה או קבלן אחר מטעמו?

בדקו היטב את הצעתו של היזם, האם הוא מצהיר כי הוא יבצע את הפרויקט, או שקבלן אחר יבצע את פרויקט תמ"א 38 והוא יהיה היזם. במידה וחברה אחרת תבצע את הבנייה, יש לבדוק האם החברה ביצעה אי פעם פרויקט של חיזוק מבנה ומה הניסיון שלה בבניין ובבניית פרויקטים על פי תמא 38 .

מהו הניסיון של היזם?

הביקוש לפרויקטים תמ"א 38 הביא לעלייה בכמות היזמים. דרשו מהיזם שיציג בפניכם פרויקטים של חיזוק מבנה או פרויקטים קודמים שביצע במסגרת תמ"א 38, כמו בפרויקטים של חברת אנגלאינווסט התחדשות עירונית. במידה וטרם בוצעו על ידו פרויקטים של חיזוק מבנה או תמא 38, דרשו כי יוצג בפניכם פרויקטים אחרים שביצע. במקרים אלו גשו לאתרים שוחחו עם הדיירים ובדקו מה שביעות רצונם מהיזם. האם ביצע את הפרויקט לשביעות רצונם. האם עמד במועדים. האם קיימים ליקויים בפרויקט, במידה וכן האם תוקנו. ועוד ועוד.
שאלות אלו יבהירו לכם את אופן התנהלותו של היזם לאחר שייחתם ההסכם.

מהי תקופת העבודה אשר דורש היזם

בדקו מהי התקופה אותה דורש היזם לצורך ביצוע פרוייקט תמ"א 38. האם הוא מתיר לעצמו הארכת מועדים ללא פיצוי. במידה וכן מהי התקופה.
במידה והוא מאחר יש לברר מהו הקנס אותו ישפה את הדיירים בגין כל חודש איחור.

בדקו את סוג והיקף הביטוח של היזם

דרשו לראות את פוליסת הביטוח של היזם, היקפה, והתנאים המלווים לה.
התנאים האמורים לעיל, מהווים את הבסיס הראשוני בלבד לשם בדיקה ובחינת הקבלן לביצוע פרוייקט תמא 38 בבניינכם ואינה מהווה רשימה סגורה.
Share by: