מע"מ על פרויקטים

0% מע"מ על פרויקטים של פינוי בינוי ועסקאות תמ"א 38


עד היום במסגרת עסקאות של פינוי בינוי ותמ"א 38, רשויות המס לא התירו לקבלן לבצע זיכוי במע"מ בגין עלויות העבודה והחומרים אשר רכש במסגרת ביצוע הפרויקט. כך הלכה למעשה מספר רב של פרויקטים לא יצאו לפועל, כאשר הקבלנים לא היו יכולים להזדכות ומספר פרויקטים לא יצאו לפועל בשל היעדר כלליות עסקית מטעם הקבלן.

עיוות זה עומד להשתנות כעת:

בימים אלה, אישרה הממשלה לתקן את חוק המע"מ כך שיוחלף הפטור הניתן לפרויקטים מסוג פינוי בינוי ותמ"א 38 בקביעת מס בשיעור אפס. ההצעה לתיקון החוק התקבלה על ידי שר האוצר יאיר לפיד, ולאחר שבועיים אושרה על ידי הממשלה. בעקבות ההחלטה, יוגדרו עסקאות בין קבלנים לבין דיירים בבניינים שעוברים פרויקט של פינוי-בינוי או תמ"א 38 כעסקאות במע"מ 0% ולא כעסקאות פטורות ממע"מ, כאשר היא מציינת בתזכיר החוק שמטרת החוק על מנת "שנותני שירותים אלו יהיו רשאים לנכות את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאו להם"

המשמעות- רווח הקבלנים יעלה

עד היום, בפועל, הקבלן לא יכל להזדכות על המע"מ ששילם על חומרי בנייה והוצאות נוספות שכללו במסגרת פרויקט פינוי בינוי או תמ"א 38.

אישור הצעת החוק להחלת 0% מע"מ מוביל לכך שהקבלנים יוכלו להזדכות על המע"מ בגין עלויות וחומרי בנייה בעסקאות של פינוי בינוי או תמ"א 38, ובנוסף פוטר את הקבלנים להתעסק בפיצול עלויות הבנייה בין חלקם של הדיירים הקיימים לחלק של הדירות החדשות, שכן מס התשומות בעסקה יהיה ניתן לקיזוז.

המטרה:

צעד זה צפוי להגדיל את הכדאיות הכלכלית בביצוע פרויקטים אלו, לעודד את הקבלנים לבצע פינוי בינוי או תמ"א 38 ולהוסיף יחידות דיור במרחבים עירוניים קיימים.

ההצעה באה על רקע המאמצים של משרד האוצר להגדיל את היצע הדירות למגורים ולעודד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה בפרויקט תמ"א 38, וכן פרויקטים של פינוי בינוי.

האם זו הבחירה הנכונה?

למרות שינוי הסעיף מנסחי ההצעה אינם צופים עלייה ניכרת בהיקף הפרויקטים והשפעה מהותית על השוק. בתזכיר החוק, ציין משרד האוצר כי ככל שהיקף הפרויקטים של פינוי בינוי ותמ"א 38 יישארו ברמתם הנוכחית, השפעת החוק על תקציב המדינה תהייה זניחה. הסיבה לכך היא שההקלה תביא לגידול במספר הדירות החדשות שיימכרו, ומהן המדינה תהנה ממס רכישה.
Share by: