חוק מארגני העסקאות

חוק מארגני העסקאות (המאכערים) בפרויקטים של פינוי-בינוי ירד מסדר הדיונים של ועדת הרפורמות


תופעת המאכערים הינה תופעה נרחבת בעסקאות של התחדשות עירונית, ועל כן גם המחוקק נדרש לסוגיה זו והצעת חוק נכתבה במיוחד כדי לטפל בנושא- "חוק מארגני העסקאות". החוק נועד להתמודד עם מקרים שבהם גורמים שונים מחתימים בעלי דירות על ביצוע עסקת פינוי-בינוי, כך שההסכם כולל התחייבות שבעלי הדירות יתקשרו בעתיד עם יזם שייבחר על ידי המארגן. בתמורה להתחייבות זו של בעלי הדירות, מתחייב המארגן לגיוס הסכמותיהם של יתר בעלי הדירות לעסקה.

כפי שפירטנו במאמרים הקודמים, הצעת החוק קוצבת את הכבילה של הדיירים למארגני החתימות לפרקי זמן מקסימליים, בהתאם לפועלו המוכח של המארגן: כך שאם לא נעשה דבר לקידום הפרויקט, ההסכם יפוג לאחר 6 חודשים. אם התקשר המארגן עם 50% מבעלי הדירות בבניין של עד 16 דירות, או עם 40% לפחות בבניין בו יותר מ-17 דירות, יפוג ההסכם לאחר 18 חודשים. אם המארגן התקשר עם לפחות שני שלישים מבעלי דירות בבניין משותף, או שיזם התקשר בעסקת פינוי-בינוי עם 50% לפחות מבעלי הדירות בבית משותף בו 16 דירות לכל היותר, או עם 40% לפחות מבעלי הדירות בבית משותף שיש בו 17 דירות או יותר לגביו נחתמו הסכמים, תוקף הסכם יפוג רק בתום שנתיים. אם תוכנית (המתייחסת להריסת הבניין הישן והקמת בניין חדש) הוגשה ונקלטה במוסד תכנון, ההסכם יפוג לאחר 4 שנים מיום קליטת התוכנית. אם הופקדה תוכנית להתנגדויות, ההסכם יפוג לאחר 5 שנים מיום קליטת התוכנית במוסד התכנון.

הצעת החוק הייתה אמורה לעלות לדיון בוועדת הרפורמות ב-30 בינואר, אך היא ירדה מסדר היום בדקה ה-90 לאחר שיו"ר הוועדה, ח"כ אלי כהן, עזב את הוועדה לטובת כהונה כשר הכלכלה. כיום, לא ידוע מתי תעלה הצעת החוק לדיון בוועדה, ונראה כי ירדה מהפרק לזמן הקרוב.
Share by: