אושר חוק המארגנים

אושר חוק המארגנים

לאחר שפרסמנו בחודש שעבר כי הצעת החוק שפורסמה ושהבטיחה לצמצם את פעילות המאכערים (מארגני החתימות) בפרויקטים של פינוי-בינוי ירדה מסדר היום של ועדת הרפורמות, ביום 06.03.2017 ועדה משותפת לוועדת הרפורמות ולוועדת החוקה של הכנסת דנה בהצעת החוק ואישרה אותה לקריאה שנייה ושלישית.
החוק נועד להתמודד עם מקרים שבהם גורמים שונים מחתימים בעלי דירות על ביצוע עסקת פינוי-בינוי, כך שההסכם כולל התחייבות שבעלי הדירות יתקשרו בעתיד עם יזם שייבחר על ידי המארגן. בתמורה להתחייבות זו של בעלי הדירות, מתחייב המארגן לגיוס הסכמותיהם של יתר בעלי הדירות לעסקה. החוק החדש מחייב את המארגנים בעריכת הסכמים על כל נתוני העסקה, אשר יסדירו את החובות והזכויות של הדיירים והיזמים לפני ההתקשרות עם הקבלנים המבצעים בפועל את הפרויקט. במהלך הכנת החוק לאישור סופי התמקדה הוועדה בהגדרת פרקי זמן הקצובים למארגן לאסוף את מספר החתימות של הדיירים על מנת לקדם את אישור הפרויקט ולתחילת העבודות.

על פי הנוסח הסופי אשר אושר בקריאה ראשונה, אם לא השיג היזם את מספר החתימות הנדרש בתום פרק זמן של 3 שנים בפרויקט תמ"א 38 או 5 שנים בפרויקט פינוי בינוי יוכלו בעלי הדירות במתחם לכנס אסיפה ולהצביע על סיום ההתקשרות.

לנוסח הסופי נכנסו שינויים לטובת הדיירים- הורחבה חובת הגילוי נאות של המארגנים, כולל חובת המארגן לגלות אם הוא עובד מטעמו של היזם או שאחד הדיירים הוא קרוב משפחה שלו. דרישה לקיום כנס דיירים בו ישתתפו לפחות 40% מהדיירים וכו'..Share by: