שוכר נכס לניהול בית קפה

שוכר נכס לניהול בית קפה לא ימנע ביצוע עסקת תמ"א 38


בית משפט השלום בתל אביב, דחה בקשה של שוכר נכס מסחרי הנמצא בקומת הקרקע ברחוב יהודה הלוי, לצו מניעה אשר יאסור על ביצוע עבודות למימוש תכנית תמ"א 38 בבניין. בית המשפט קבע כי בהגשת בקשה לצו מניעה נבחנים שני היבטים מרכזיים: סיכויי ההליך העיקרי ומאזן הנוחות. כמו כן, יש לבחון את התנהלותו של המבקש, את תום לבו – וכאשר מדובר בבקשה שהוגשה במעמד צד אחד, יש לבחון גם האם גילה את כל המידע הרלוונטי. בית המשפט מצא לנכון לקבוע כי בכל אחד משלושת הפרמטרים האלה – כשל המבקש כישלון ניכר.

בית המשפט קבע כי המבקש היה מודע לתוכנית לבצע עבודות שיפוץ העלולות לחייב את סגירת העסק לפרק זמן מסוים עוד בחתימת החוזה; משהוברר כי שותפיו של המבקש קיבלו את המידע הנדרש כי בבניין מתוכנן להתבצע עסקת תמ"א 38 ומשהוברר כי אף המבקש עצמו ידע ידיעה פוזיטיבית על מהות השיפוץ במסגרת תמ"א 38 אין עילה למתן צו מניעה.
כבוד בית המשפט גם מצא לנכון לבחון את נזקיהם הפוטנציאליים של הדיירים (והיזם) בדחיית ביצוע פרוייקט תמ"א 38, כאשר מצא כי חלק ניכר מההשקעה כבר בוצעה בפועל בעת הטיפול בהיתר. בקשלול כלל האמור לעיל בית המשפט מצא לנכון לדחות את הבקשה.

ת.א 21928-01-17 גרציאני נ' טיטאן בנייה ואח' ניתן ביום 15.1.2017
Share by: