בהמ"ש לעניינים מנהליים בתל אביב אסר על הוועדה המקומית למנוע תמ"א 38

ביהמ"ש לעניינים מנהליים בתל אביב אסר על הוועדה המקומית למנוע תמ"א 38


השופטת רחל ברקאי בבית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב קבעה כי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה גיבשה באורח פסול תוכנית "עוקפת תמ"א 38" שלא יכולה לעמוד וביטלה את החלטת הוועדה המקומית הדוחה אישור תוכנית לפרויקט תמ"א 38 ברמת השרון. 

חברה יזמית ביקשה להשתמש בתוכנית תמ"א 38/2 בשני מבנים צמודי קרקע ברמת השרון, לצורך הקמת בניין חדש בן 4.5 קומות. מיזמי תמ"א 38 ברמת השרון מוגבלים לתוכנית בנייה (רש/3838) שגיבשה עיריית הוד השרון בהתאם לחוק החיזוק, והאזור המבוקש לביצוע הפרויקט נכלל בין אלה שניתן לבצע בהם תמ"א 38 במסלול הריסה ובנייה.
למרות שהאיזור נכלל בין האיזורים שבהם ניתן לבצע תמ"א 38/2, בעלי בניינים אחרים בשכונה הגישו התנגדות להיתר בנייה שהגישה החברה היזמית מכוח תוכנית תמ"א 38/2. לאחר שהוועדה המקומית לתכנון ובנייה דנה בהתנגדויות של בעלי הבניינים האחרים, פרסמה הוועדה המוקמית החלטה לקונית הדוחה את בקשת החברה היזמית לביצוע פרויקט תמ"א 38/2, על סמך מדיניות חדשה האוסרת באופן כללי לבצע תמ"א 38 באזור מגורים ב' ברמת השרון (האיזור של הפרויקט). הוועדה המקומית גיבשה מדיניות חדשה בהתאם לשינויים שעבר תקן הנדסי 413, הקובע קריטריונים למבנים שניתן לבצע בהם תמ"א 38. 

התקן ההנדסי 413 הוחמר בשנה האחרונה, כך שהתקן שלל את האפשרות לבצע תמ"א 38 במבנים נמוכים התיקון האחרון לתקן כולל הוראת מעבר שקובעת כי במשך שנתיים יחול במקביל גם התיקון הקודם, כך שישנם מבנים נמוכים שעדיין יוכלו ליהנות מהתקן המקל ובהתאם מפרויקט תמ"א 38. ההכרעה לגבי השימוש בתקנים הושארה למהנדסי העיר. 

במקרה דנן, הוועדה המקומית קבעה לבדה כי על אזור מגורים ב' ברמת השרון יחול התקן המחמיר, ועל כן לא יינתן היתר בנייה לפרויקט תמ"א 38/2 באיזור. על החלטה זו של הוועדה המקומית הוגש ערר לוועדת הערר המחוזית בתל אביב. 
ועדת הערר המחוזית קיבלה את טענת החברה היזמית אשר לפיה אי אפשר להשתמש בתקן הנדסי לגיבוש מדיניות תכנונית ששוללת את תוכנית הבנייה לפי חוק החיזוק תמ"א 38/2, ולכן על הוועדה המקומית לדון מחדש בבקשת ההיתר בהתאם לתכנית. החלטה זו אמנם לא קבעה שיינתן לפרויקט היתר, אולם אחת המתנגדות לפרויקט החליטה בכל זאת לעתור לביטולה של ההחלטה כדי לחסום לחלוטין את האפשרות לבצע תמ"א 38 באזור מגוריה. 
המתנגדת הגישה תביעה לבית המשפט לעניינים מנהליים בטענה כי החלטת וועדת הערר המחוזית לוקה בחסר סבירות קיצוני, לטענתה, בסמכותה של הוועדה המקומית לקבוע מדיניות תכנונית ועל כן הייתה מוסמכת לפסוק כי לא יתבצע פרויקט תמ"א 38/2 באיזור. 

בית המשפט המחוזי ביושבו כבית משפט לעניינים מינהליים - השופטת רחל ברקאי דחתה את העתירה, ובמסגרת זו הרחיבה על סמכויותיה של הוועדה המקומית לגבי יישום תמ"א 38. השוטפת קבעה כי הוועדה המקומית רשאית להחליט בבקשות לביצוע תמ"א 38 רק בהתאם לתכנית הבנייה, ואסור היה לה לגבש "תכנית עוקפת" בהסתמך על תקן הנדסי-טכני. אם הוועדה סבורה שיש צורך בהחרגת אזור מסוים מפרויקטים של חיזוק, היא יכולה לשנות את התוכנית, אבל עד אז עליה לפעול על פיה. השופטת הדגישה שזכות הסירוב של הוועדה המקומית להענקת היתרי בנייה מכוח תמ"א 38 מוגבלת לשיקולי תכנון, תשתית, אדריכלות ונוף, שכלל לא נלקחו בחשבון במקרה הזה. הוועדה המקומית ניצלה את תקופת הביניים שבה חלים שני התיקונים לתקן ההנדסי כדי לייצר מדיניות תכנונית חדשה, ובכך היא שגתה.

"אין חולק כי בסמכותה של הוועדה המקומית לקבוע מדיניות תכנונית באשר לאופן יישומה של תמ"א 38 בשטחה, ואולם עליה לעשות כן בדרך המלך ולא בדרך עוקפת, על דרך של שימוש בתקן 413 שהינו כלי הנדסי ולא תכנוני.הוועדה המקומית ניצלה, לכאורה, את תקופת הביניים בה חלים במקביל תיקון 5 ותיקון 6 לתקן 413, האחד לצד השני, כדי לייצר מדיניות תכנונית באמצעות החלת גרסאות שונות של התקן באזורים שונים בעיר. בכך שגתה הוועדה המקומית, ובהחלטת ועדת הערר, המבקרת דרך זו, לא מצאתי כל פגם המחייב התערבות של בית המשפט. יובהר, כי אין בהחלטה זו, וגם לא בהחלטת ועדת הערר, אשר החזירה הדיון לוועדה המקומית על מנת שתדון בבקשת ההיתר לגופו, כדי להשפיע על התוצאה הסופית לכאן או לכאן, וברור כי אין משמעותה כי בסופו של יום ינתן בהכרח היתר בניה מכח תמ"א 38 על ידי הוועדה המקומית"

עתמ (ת"א) 64220-03-17 חסיה כהן נ' וועדת הערר לתכנון ובניה מחוז תל אביבShare by: