ועדת ערר מקפיאה טיפולים בעררי היטל השבחה

ועדת ערר מקפיאה טיפולים בעררי היטל השבחה


ועדת הערר לתכנון ובניה בנושאי פיצויים והיטלי השבחה של מחוז תל אביב, הודיעה, כי היא מקפיאה את הטיפול בכל העררים שהוגשו לה על היטלי השבחה עד מרץ 2018, אולם עדיין תמשיך לגבות את ההיטלים. 
תכנית המתאר החדשה של תל אביב תא/5000 נכנסה לתוקפה בינואר 17 והיא מאפשרת בין היתר לבנות עוד 125 אלף יחידות דיור, להגדיל את הזכויות הלא מנוצלות בעיר לבנייה למגורים ב-200 אלף יחידות דיור, להרחיב את האפשרות לניצול מיליוני מ"ר בנוי עבור שטחי מסחר ותעסוקה. 
על פי תכנית המתאר, הרחבת השימושים של הנכסים – גרמה להשבחתם של אלפי נכסים. כתוצאה מכך, הוועדה המקומית לתכנון ובניה בתל אביב החליטה לחייב בעלי נכסים בהיטלי השבחה, אולם ברוב רובם של המקרים קיים ספק האם אפשר לממש את הזכויות שתוכנית המתאר העניקה. מוכרי הנכסים גילו להפתעתם, כי היטלי ההשבחה גבוהים מאוד, חלקם אף ערערו על גובה השומה בעירייה וחלקם ערערו על מהות השומה לוועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה.
בתגובה השיבה העיריה, כי היא מקדמת הסדרה חקיקתית חדשה בנושא. וכך, וועדת הערר בראשות, עו"ד גילת אייל, החליטה להקפיא עד 15 במרץ 2018 את כל העררים שהוגשו על תוכנית המתאר. הדבר כמובן יכול להביא ליצירת בעיות ועיכובים בעסקאות נדל"ן רבות בעיר באופן שירתיע בעלי נכס למכור את נכסם. 
בעיה נוספת שעולה בעקבות ההקפאה, הינה כי במצב הנוכחי, מי שנדרש לשלם היטל השבחה יכול לערער על גובה השומה בפני ועדת הערר המחוזית או בפני שמאי מכריע עד 45 ימים מקבלת דרישת התשלום. כל עוד וערעור לא יוגש תוך 45 יום – דרישת התשלום נכנסת לתוקף.  
העירייה מצידה טוענת כי היא אכן מחכה להכרעה ולתיקון לחקיקה שהיא מקדמת בנוגע להחלת הזכויות הנובעות מהתוכנית, בהעדר תכניות מפורטות. 
הלכה למעשה, נכון להיום חלק עצום מעסקאות הנדל"ן בעיר תל אביב מוקפאות נוכח חוסר ודאות מטעם המוכרים לעניין היטלי ההשבחה, וכאשר המוכרים מתנים את ביצוע העסקה בתשלום היטלי ההשבחה על ידי הקונים, נמנעים הקונים לבצע את העסקה כאשר אין ביכולתם להגיע למחיר סופי של העסקה.


למאמרים נוספים:החידוש ב
Share by: