ודאות למימוש זכויות מהווה גורם מכריע לפטור מהיטל השבחה

ודאות למימוש זכויות מהווה גורם מכריע לפטור מהיטל השבחה


הכרעות ראשונות של שמאים מכריעים בעקבות אישור תכנית המתאר החדשה בתל אביב מצביעות על קריטריון הוודאות למימוש הזכויות על הקרקע כגורם שיכריע לגבי חיוב או מתן פטור מתשלום היטל השבחה על נכסים.

השמאי אייל יצחקי (לשעבר השמאי הממשלתי) נדרש להכריע בערעור שהגיש שמאי המקרקעין ניצן גרינפלד בשם בעל דירה המתגורר בדירת שלושה חדרים בגודל של 70 מ"ר, ברחוב נרדור 20 שבשכונת יפו ד' בתל אביב אשר ביקש למכור אותה ב1.2 מליון ₪, וחויב בתשלום היטל השבחה של 134,000 ₪ עקב זכויות בנייה שנוספו לו.

גרינפלד מנגד טען, כי בנכס הנדון יש כ-32 דירות שבהן רבים מהדיירים מוחלשים וכי הנכס נמצא בשכונה שלא הייתה בה עליית מחירים דרמטית בתקופה האחרונה – על כן, סביר שבעל הנכס לא ינצל את הזכויות הפוטנציאליות שלו, ועל כן אין סיבה להשית על הדייר עלות גבוהה שכזו של היטל השבחה. גרינפלד הסביר את בקשתו לביטול השומה, כדלקמן: "לא ניתן לחייב במקרה שבו ההשבחה אינה ודאית, ולחייב בהיטל השבחה שמתבסס על אי ודאות מהותית בשל היבטים רבים".
 
השמאי המכריע יצחקי, קבע כי במקרה זה אין לקבוע היטל ואף הטיל את תשלום ההוצאות על הוועדה המקומית. 

הכרעה נוספת, שהתקבלה לאחרונה, עסקה בנכס צמוד קרקע דו משפחתי ברחוב מיזאן בתל ברוך, על ידי השמאית דורית פריאל, שקיבלה את שומת העירייה. אולם, במקרה הזה קבעה השמאית – כי על הדיירים לשאת בהיטל שנקבע. 

ההבדל בין המקרים הינו מידת הוודאות למימוש ההשבחה. בנכס צמוד הקרקע הפרטי אין בעיות רבות עם השכנים ולהערכת השמאית המכריעה, העירייה צפויה לאשר את מימוש הזכויות. 

לפיכך, יש לחייב בהיטל השבחה רק במצב של וודאות בכך שתכנית תביא למימוש זכויות נוספות.

לפרויקטים פינוי בינוי שהמשרד מלווה לחץ כאן

למאמרים נוספים:

סמנכ"ל בחברת תמ"א 38 הורשע בהאזנת סתר למפגש דיירים עיריית רמת גן מפרסמת מדיניות לביצוע תמ"א 38

כאשר אין תכנית שיקום על פי חוק פינוי בינוי אין פטור להיטל השבחה ודאות למימוש זכויות מהווה גורם מכריע לפטור מהיטל השבחה

ועדת ערר מקפיאה טיפולים בעררי היטל השבחה תוספת בנייה לאחר כניסת תקן 413 לתוקף מונעת ביצוע תמ"א 38 

החידוש ב
Share by: