הסכמי גג

הסכמי גג - העתיד של ההתחדשות העירונית


העוררים הגישו ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה בחיפה שקיבלה את בקשתם להיתר לחיזוק בית מגורים קיים בן 6 יח"ד, כנגד רעידות אדמה וניצול תמריצים מכוח תמ"א 38 – הרחבת דירות קיימות בתנאים, כאשר אחד התנאים הנו ביטול הקומה החלקית העליונה והדירה המוצעת בה, בשל ההסתרה הנגרמת לבניינים בסביבה ובהיעדר שני מקומות חניה נדרשים.
ועדת הערר קיבלה את הערר וקבעה כלהלן:
החלטת הוועדה המקומית נועדה למנוע הסתרה לדירות עתידיות ברחוב. בכך לוקה ההנמקה בשניים. אחד – לא נעשתה בדיקה פרטנית של הסתרה לבניין מושא הערר. שנית, מטרת ההחלטה אינה להגן על דיירי הבניינים הקיימים, אלא להגן על נוף לדירות עתידיות.
בפרויקטים מכוח תמ"א 38 יש לבחון כל מקרה לגופו, ומקום בו ניתן להתיר תמריצים מכוח התמ"א, הן לנוכח נתוני המגרש, הן לנוכח קיומן של תשתיות מספיקות ומתאימות ברחוב ובסביבה ובהיעדר כל הפרעה למגרשים הגובלים, יש לאשר את הבקשה.
Share by: