ת"א - שינוי מדיניות מ- 25 מ"ר ל- 12 מ"ר

עיריית תל אביב משנה מדיניות לעסקאות פינוי בינוי


בשבועות הקרובים עיריית תל אביב עומדת להוציא מסמך מדיניות העומד לשנות את פני פרויקטים של פינוי בינוי ברחבי העיר.

כידוע עיריית תל אביב, בבואה לחשב את שטחי הבינוי במתחמי פינוי בינוי יצרה את המונח רח"ק (רצפה חלקי קרקע) וכן קבעה מדיניות, כי הבינוי המקסימלי בפרויקטים של פינוי בינוי מגיעים עד לרח"ק 6.

בנוסף לקביעות של רח"ק, עיריית תל אביב גם הוציאה מסמכי מדיניות כי במתחמים מסוימים, של פינוי בינוי, היא תאשר את התמורות (שטח הנוסף לדירות קיימות) המקסימליות לדיירים אשר ינועו בין 0 ל- 25 מ"ר מקסימום (לדוגמא מתחם נווה שרת).

בימים אלו מודיעה העירייה כי בקרוב ייצא מסמך מדיניות מטעמה, אשר יבטל את מסמך המדיניות הקודם ולמעשה מצמצם משמעותית את התמורות לדיירים בפרויקטים של פינוי בינוי ויעמוד על מקסימום שטח של כ- 12 מ"ר לכל היותר (לא כולל מרפסות).

העירייה עצמה מודיעה כי אין לה כל עניין בין התמורות שנקבעו בין הדיירים ליזמים, וכי כל תמורה נוספת אשר התחייב אליה היזם אל מול הדיירים, הינה למו"מ בין הצדדים, אולם יחד עם זאת היא מבהירה כי אין לה כל מניעה כי היזם ייתן תמורה גדולה יותר במטרים לדיירים, והכל בתנאי כי העסקה תעמוד בתנאי תקן 21 לפרויקטים של פינוי בינוי.
Share by: