התחדשות עירונית 2017 סיכום האירועים החשובים

התחדשות עירונית 2017  
סיכום האירועים החשוביםהחוק החדש מחייב את המארגנים בעריכת הסכמים על כל נתוני העסקה, אשר יסדירו את החובות והזכויות של הדיירים והיזמים לפני ההתקשרות עם הקבלנים המבצעים בפועל את הפרויקט. במהלך הכנת החוק לאישור סופי התמקדה הוועדה בהגדרת פרקי זמן הקצובים למארגן לאסוף את מספר החתימות של הדיירים על מנת לקדם את אישור הפרויקט ולתחילת העבודות. המשך קריאה
הערבות ניתנה עד לתיקון האחרון בסכום השווה לסכומים ששולמו בפועל ליזם/קבלן, כולל מרכיב המע"מ וזאת על אף שהמע"מ שולם בפועל על ידי הקבלן למדינה. כעת, עם התיקון החדש לחוק המכר, יקוזז רכיב המע"מ מגובה הערבות שמעמיד היזם לרוכש הדירה... המשך קריאה
מחלוקת שנתגלעה בין שכנים ברמת-גן בעניין היקף זכויות הבנייה שכל אחד רשאי לקבל במסגרת פרויקט תמ"א 38 שקודם בבניין שבו הם מתגוררים הובילה להחלטה משמעותית של ועדת הערר המחוזית שדנה בעניין זה... המשך קריאהבמסמך המדיניות חבויה, אם כי באופן עקיף בלבד, התשתית לבסיס בחינת חישוב גביית היטלי ההשבחה בגין פרויקטים של תמ"א 38/2. נזכיר כי, תיקון 3א' לתמ"א 38 הרחיב את פטור היטל ההשבחה בפרויקטים של תמ"א 38 הריסה ובנייה ... המשך קריאה
בשבועות הקרובים עיריית תל אביב עומדת להוציא מסמך מדיניות העומד לשנות את פני פרויקטים של פינוי בינוי ברחבי העיר. כידוע עיריית תל אביב, בבואה לחשב את שטחי הבינוי במתחמי פינוי בינוי יצרה את המונח רח"ק ... המשך קריאה
בג"ץ דחה עתירות לביטול תיקון 3/א לתכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (תמ"א 38). נפסק כי, העותרים השתהו בהעלאת טענות כנגד התמ"א ותיקוניה הקודמים, וכי לא נפל בהחלטת המשיבות פגם שיש בו כדי להביא להתערבות שיפוטית בהחלטתן... המשך קריאהמטרתה של רשות מקרקעי ישראל בהחלטתה החדשה הינה להגדיל את ההיתכנות הכלכלית לביצועם של פרויקטים של פינוי בינוי במתחמים שבהם הכדאיות הכלכלית לביצוע פרויקטים פינוי בינוי הינה יחסית גבולית... המשך קריאה

הסכמי גג - העתיד של ההתחדשות העירונית... המשך קריאה


פסק דין של בית המשפט המחוזי משנה את התפיסה הזו וקובע כי עצם הצמדת הגג ליחידה מסוימת בבית המשותף איננה נותנת לבעל היחידה זכות לבנות על הגג ללא הסכמת בעלי הדירות האחרות, אלא גורמת רק לכך שאותו חלק מהגג חדל להיות חלק מהרכוש המשותף ... המשך קריאה
חברה יזמית הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז המרצת פתיחה אשר מבקשת צו קבוע המורה לעירית ראשון לציון לקיים את ההסכם שנחתם בינה לבין החברה היזמית ולאשר את התוכנית לבניית פרויקט פינוי בינוי ברחוב בראשון לציון ... המשך קריאה
הדיירים טוענים כי החברה היזמית הפרה את הסכם תמ"א 38 בכך שהבנייה על פיו נמשכת שנים ולא סיימה את העבודה בתוך המועד החוזי, וכי תוקף היתר הבניה שניתן לה לביצוע תמ"א 38 פקע. התובעים טוענים בנוסף לחוסרים וליקויים כבדים באיכות העבודה ובכמות. ... המשך קריאהShare by: