בית הקרן, רמת גן

פרויקט בית הקרן ברמת גן


הדמיה של הפרויקט
אחרי
לפני
פרויקט חיזוק והגבהת בניין בית הקרן ברחוב התע"ש 10 ברמת גן, בהתאמה לתכנון הכולל של מתחם הבורסה להוספת שטחי תעסוקה ושימושים נוספים במבנה. במסגרת התכנית שינוי ייעוד ממגרש מיוחד למגרש למוסדות ציבור ומשרדים, חיזוק הבניין,  תוספת זכויות בניה, שיפוץ הבניין מבפנים ובחוץ.

פרטי הפרויקט:
מס' קומות קיימות בבניין: 12 
מס' קומות עתידיות: 48 
Share by: