דיזנגוף 320 בתל אביב

פרויקט תמ"א 38 ברח' דיזנגוף 320 בתל אביב


הדמיה של הפרויקט
אחרי
לפני
פרויקט תמ"א 38 בבניין ברח' דיזנגוף 320 בתל אביב הכולל חיזוק הבניין, שיפוץ הלובי מבפנים ובחוץ, הוספת מעלית, הרחבת הדירות הקיימות ותוספת מרפסות שמש, חדרי ממ"ד. שדרוג חזיתות ותשתיות הבניין וכן תוספת יחידות דיור חדשות.

פרטי הפרויקט:
מס' דירות קיימות בבניין: 13 דירות
מס' דירות עתידיות: 16 דירות
סטאטוס: פרויקט תמ"א 38 המצוי בהליכי תכנון ולקראת קבלת היתר בנייה לביצוע הפרויקט.
Share by: