ר"ג מפרסמת מדיניות התמ"א בעיר

עיריית רמת גן מפרסמת מסמך מדיניות תמ"א 38


מחלוקת שנתגלעה בין שכנים ברמת-גן בעניין היקף זכויות הבנייה שכל אחד רשאי לקבל במסגרת פרויקט תמ"א 38 שקודם בבניין שבו הם מתגוררים הובילה להחלטה משמעותית של ועדת הערר המחוזית שדנה בעניין זה.  

כך, הוחלט על ידי הוועדה, כי תיקון 3א' תמ"א 38 אשר אושר לפני כשנה ומגדיל משמעותית את זכויות הבנייה במקרים של הריסה ובנייה מחדש – אינו חל על רמת גן. 

הסכסוך שהוביל להחלטה זו, החל לפני כשנתיים במחלוקת בין דיירים בבניין ברחוב השר משה בעיר. בשנת 2013 חתמה חברת "ראדקו תמ"א 38" עם בעלי שש הדירות הסכם על פי תמ"א 38 להריסה ובנייה מחדש. הוועדה המקומית אישרה את התכנית שהגישה החברה במאי 2015 אלא שאז באוקטובר של אותה שנה אחד מבעלי הדירות הגיש ערעור לוועדת הערר של מחוז תל אביב, בטענה כי 12 מ"ר נוספים שצפוי לקבל אחד השכנים, בנוסף ל-12 מ"ר שקיבלו כלל הדירים, בנימוק שהוא בעל זכויות בגג הבניין, לא מגיעים לו, משום שפלש לגג המשותף.  

סכסוך זה הביא להחלטה אשר נומקה על ידי עו"ד תמר עיני ורדון העומדת בראשות הוועדה בכך שעל רמת גן חלה כיום תכנית הקובעת את אופן מימוש תמ"א 38 ברחבי העיר – תוכנית ג/30 ועל פי תכנית זו על הוועדה המקומית להמשיך לפעול ולא על פי הוראות התיקון 3א' לתוכנית תמ"א 38. עוד נקבע, כי הסיבה לכך היא כי על פי סעיף 23 תמ"א 38, לוועדת התכנון שמורה הזכות לקדם תוכנית בנוגע לאופן שבו יש ליישם את תמ"א 38 בשטח שיפוטה, לאחר שתוכנית זו נכנסת לתוקף – הוראותיה גוברות על זכויות הבנייה שמעניקה תמ"א 38. בהמשך עוד נקבע בהחלטה, כי עיקרון זה של עליונות התוכנית המקומית על הזכויות שמקנה תמ"א 38, לא שונה גם לאחר אישור תיקון 3א' לתוכנית תמ"א 38. 

החלטה זו התקבלה בתמיכת עיריית רמת גן ולאחר שוועדת הערר התייעצה עמה. ההחלטה תאפשר לעירייה לגבות היטל השבחה על חלק ניכר מזכויות הבנייה שתאשר ליזמי תמ"א 38 בהיקף של 2.5 קומות. 

הלכה למעשה, ועדת ערר מאפשרת לכל היותר להוסיף לכל בניין 1.5 קומות בפטור מהיטל השבחה, בעוד שהנפגעים העיקריים מהחלטה זו הם בניינים של 3 קומות ויותר, מאחר שהתיקונים האחרונים תמ"א 38 מאפשרים להוסיף להם עוד 3.5 קומות בפטור כמעט מלא מהיטל השבחה, בתמורה לכך שיחזקו את המבנה מפני רעידת אדמה, אלא שמדיניות זו של עירית רמת גן תאפשר להוסיף עוד 2.5 קומות אולם ההבדל הוא שעל התוספת הזו העירייה תוכל לדרוש היטל השבחה מלא, קרי על 2.5 מתוך 3.5 קומות. 

Share by: