סמנכ"ל בחברת תמ"א הורשע בהאזנת סתר

סמנכ"ל בחברת תמ"א הורשע בהאזנת סתר לישיבת דיירים


סמנכ"ל בחברה העוסקת בביצוע תמ"א 38, הורשע בהאזנת סתר לאסיפת בעלי דירות בפרויקט תמ"א 38 שהחברה מטפלת בו בתל אביב. 
בקיץ 2015 החברה עסקה בפרויקט תמ"א 38 בשלושה מבנים בתל אביב. בין החברה לבין הדיירים התגלעו חילוקי דעות חריפים בסוגיות הקשורות לתכנון פרויקט תמ"א 38. נציגות הדיירים כינסה את כל הדיירים לאסיפה, על מנת לדון בניתוק היחסים החוזיים בפרויקט תמ"א 38 עם החברה. 
מעיון בפסק הדין עולה, כי עת הגיעו חברי הנציגות למקום, הבחינו במכשירי הקלטה שהוחבאו בתקרה האקוסטית וכן באדם חשוד שיצא מהמקום. בתום האסיפה המתינו הדיירים לראות אם מישהו אוסף את המכשירים, מסרו אותם למשטרה וביקשו מאנשי האכסניה את ההקלטה ממצלמות האבטחה. בסרטון ניתן לזהות את סמנכ"ל החברה אשר חתמה עם הדיירים על עסקת תמ"א 38 מגיע לאולם כחצי שעה לפני תחילת הישיבה, כשלראשו קסדה, מציץ לאולם מספר פעמים ולבסוף נכנס ויוצא ממנו כעבור כ-4 דקות. 
בחקירת המשטרה טען הסמנכ"ל שלא נכח במקום, אלא שלאחר שהוצג לו הסרטון הסביר שהגיע לאולם על מנת לבחון אפשרות לקיים בו אסיפת דיירים לאחד מהפרויקטים תמ"א 38 שבהם הוא מטפל. 
במהלך דיוני ההוכחות בפני בית המשפט טען סנגורו של הסמנכ"ל, כי הגם שהנאשם ידע על חילוקי דעות בקשר לפרויקט תמ"א 38, הוא לא היה אחראי עליו או מעורה בפרטי פרויקט תמ"א 38 ולא היה זכאי לתשלום "דמי הצלחה" ככל שפרויקט תמ"א 38 יושלם. עוד נטען על ידי הסנגור, כי יש להורות על זיכויו של הסמנכ"ל שכן ככל שזכור לו, הגעתו למקום הייתה על מנת לבחור אולם לכנס דיירים אחר, כל זאת כאשר לא היה מודע כלל לקיומה של האסיפה בקשר לפרויקט תמ"א 38 שכאמור כלל לא היה בטיפולו. 
התביעה עתרה בסיכומיה להרשיע את הנאשם בדין, שכן לשיטתה הוכח כי היה לו אינטרס ממשי לדעת מה עתיד להתרחש באסיפת הדיירים נוכח חילוקי הדעות וההליכים המשפטיים עם החברה בה הנאשם מכהן בעת הפרשה כאמור כסמנכ"ל, וכי הייתה לו את ההזדמנות לבצע את העבירה, שכן לטענתה, אין חולק כי שהה באולם האסיפה במועד הרלבנטי. 
לאחר שבית המשפט שמע את טענות הצדדים, החליטה כאמור השופטת להרשיע את הסמנכ"ל. בהכרעת הדין היא קבעה בין היתר: "המאשימה הוכיחה כדבעי בראיות שהוצגו בבית המשפט, כי לנאשם ולחברה בה הוא משמש סמנכ"ל, בהיותם צד להסכם עם הדיירים (חברת הבת), אינטרס או אף מניע להתקין מכשיר האזנה לצורך ציתות לתכן שעלה באסיפת הדיירים שעמדה להתקיים ביום האירוע, שעניינה כוונה להפסיק את המערכת החוזית, וזאת על רקע סכסוך משפטי משמעותי בין הצדדים.
בנוסף, הנאשם נכח באולם בו הייתה אמורה להתקיים האסיפה וזאת פרק זמן קצר טרם תחילתה. הזדמנות ממשית לבצע את העבירה, מהווה אף היא ראייה נסיבתית לחובת הנאשם".
גזר הדין של סמנכ"ל החברה לביצוע תמ"א 38 יינתן בראשית דצמבר.


למאמרים נוספים:החידוש ב
Share by: