מסמך מדיניות עיריית ת"א לגביי היטל השבחה בתמ"א 38 2

עיריית תל אביב הוציאה מסמך מדיניות לגביי היטל השבחה בתמ"א 38/2


בסוף חודש שעבר פרסמה עיריית תל אביב מסמך מדיניות חדש, אשר יש בו מעין אישור להיקף הזכויות הפטורות מהיטל השבחה בפרויקטים של תמ"א 38/2.
במסמך המדיניות חבויה, אם כי באופן עקיף בלבד, התשתית לבסיס בחינת חישוב גביית היטלי ההשבחה בגין פרויקטים של תמ"א 38/2. נזכיר כי, תיקון 3א' לתמ"א 38 הרחיב את פטור היטל ההשבחה בפרויקטים של תמ"א 38 הריסה ובנייה. 
על פי התיקון- בניין בן 3 קומות על עמודים (אשר שטח הקומה המפולשת בו גבוה מ-50% משטח קומה ממוצעת) זכאי לתוספת של 3.5 קומות, היינו 7.5 קומות פטורות מהיטל השבחה. בעוד שלפני כניסת התיקון, הפטור חל על תוספת של 2.5 קומות בלבד. 
לפי תוכנית הרבעים של עיריית תל אביב והזכויות שהיא מקנה, על פי הדוגמא ניתן להקים בניין חדש בין 7.5 קומות. ועיריית תל אביב אינה יכולה לגבות היטל השבחה על הקומה הנוספת מעל 6.5 קומות וזאת על פי תיקון 3א'. עיריית תל אביב אשר לא הייתה מוכנה לאבד את הפטור על הקומה השלמה, והכריזה כי תכנית הרבעים היא תוכנית תב"עית (שאינה במסגרת תמ"א 38), ולכן היא מחויבת בהיטל השבחה על כל תוספת השטחים.
מצב זה שהיה עד לסוף חודש שעבר, לא אפשר את יישומה של תכנית הרבעים בתל אביב ועל כן נדרשה הבהרה בנושא. מסמך המדיניות המקומי שהוציאה עיריית תל אביב שופך אור באשר לדרך גביית היטלי ההשבחה ביחס לכל העיר בפרויקטים שך תמ"א 38/2.
 במסמך המדיניות העיריה מגדירה את המונח קומה טיפוסית מורחבת- שהיא השטח של קומה קיימת, לפי ההיתר הקיים, בתוספת של 13 מ"ר לכל יחידת דיור באותה קומה. כיום, הזכויות הפטורות מהיטל השבחה לפי תמ"א 38 כוללות את השטח הקיים - 2.5 קומות טיפוסיות מורחבות ו-12- מ"ר ממ"ד לכל יחידת דיור בבניין החדש. העירייה, במסמך המדיניות, מאשרת שאכן אלו זכויות הבנייה המוקנות לפי תיקון 3א', כלומר, זכויות מכוח תמ"א 38. 
מאמרה זו של העירייה ניתן להסיק כי העירייה לא תוכל להתכחש לעובדה שהזכויות הללו הן אכן מתוקף תמ"א 38 ולפיכך, הן פטורות מהיטל השבחה.
Share by: