התנגדות דיירים לתמ"א 38

התנגדות דיירים לתמ"א 38


תמ"א 38 – דיון בהתנגדות הדיירים רק לאחר קבלת היתר בנייה

לבית המשפט המחוזי בחיפה, הוגש ערעור מטעם חמישה מתוך שבעה בעלי דירות בבית משותף, וזאת לאחר שפנו למפקחת על המקרקעין בחיפה בבקשה לעשות שימוש בסמכותה המוקנית לה מכח סעיף 5 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים כנגד רעידת אדמה) ולאשר את ביצוע העבודות בבניין במסגרת תמ"א 38 (חיזוק המבנה לרבות הקמת מעלית, ממד"ם ועבודות שיפוץ) בתמורה לקבלת זכויות לבניית יחידות מגורים נוספות שיועברו לקבלן המבצע), וזאת למרות התנגדות השכנים.

המפקחת על הבתים המשותפים דחתה את התביעה ובשל החלטה, הוגש הערעור. בערעור טענו המערערים כי שגתה המפקחת, שכן בקשתם להיתר בניה כרוכה בעלויות רבות, ובמידה ולא תאשר המפקחת את ההתקשרות, הרי שכל בקשתם תרד לטמיון, וזאת בניגוד ברור לתכלית תמ"א 38, המכוונת לחיזוק מבנים גם כאשר אין אישור מלא ומוחלט מטעם כלל הדיירים.

בהמ"ש המחוזי דחה את הערעור וקבע כי לאור סעיף 2 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים מפני רעידת אדמה) הפותח במילים "ניתן היתר בנייה לביצוע עבודה ברכוש המשותף..", יש לפרש את האמור כי ניתן לביצוע רק לאחר שניתן היתר בנייה לביצוע הנדרש על פי תמ"א 38 ולפיכך אין להתערב בהחלטת המפקחת שהרי בדין יסודה.
Share by: